Region Midtjylland udbyder følgeforskning vedrørende Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk.

Beskrivelse af opgaven:
Opgaven er nærmere beskrevet i vedlagte bilag:

 • Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk - Følgeforskning - opgavebeskrivelse (Pdf, 73 kb)

Opgaven annonceres samtidigt i Danmark, Norge og Sverige.

Bestiller på opgaven er Regional Udvikling, Region Midtjylland, Skottenborg 26, DK-8800 Viborg.

Tilbuddet skal følge denne disposition:

Der er et maksimum på 1,25 mio. DKK på udførelsen af opgaven.

Kriterier for tildeling af opgaven:
50 % - vurdering af tilbudsgivers spidskompetencer og dokumenteret erfaring:

 • Faglige spidskompetencer inden for de områder, udbuddet omfatter
 • Referencer fra tidligere opgaver inden for området

30 % - vurdering vedrørende kvalitet, fleksibilitet og medarbejdere, herunder:

 • Medarbejdernes kompetence (jf. CV vedlagt i tilbuddet)
 • Virksomhedens samarbejdsrelationer og netværk
 • Kvalitet og metode i opgaveløsningen med vægt på definitionen af god kvali-tet, proces- og projektstyring

20 % - vurdering vedrørende priser:

 • Timepris for forskellige typer konsulentydelser
 • Evt. andre omkostninger i forbindelse med opgaverne
 • Priskalkulationsmodellen og betalingsvilkår
 • Gennemsigtighed og enkelthed i priskalkulationen

Kontakt for yderligere om oplysninger:
Brian Kjær Andreasen
brian.andreasen@ru.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud fremsendes til vku@ru.rm.dk  
senest torsdag den 21. oktober 2010 kl. 12.00.


 • Publiceret: 24.09.2010.
 • Revideret: