Der skal anskaffes 4. stk HHD (hjemmehæmodialyse) maskiner, samt vandanlæg, til Århus Universitetsho-spital, Skejby, Nyremedicinsk Afdeling C. I første omgang skal disse maskiner bruges som backup, og vil da indgå i afdelingens normale drift indtil der kommer nye hjemme patienter

Der skal anskaffes 4. stk HHD (hjemmehæmodialyse) maskiner, samt vandanlæg, til Århus Universitetshospital, Skejby, Nyremedicinsk Afdeling C. I første omgang skal disse maskiner bruges som backup, og vil da indgå i afdelingens normale drift indtil der kommer nye hjemme patienter.

Leveringsomfang:

  • Delaftale 1: 4. stk. HHD maskiner
  • Delaftale 2: 4. stk. vandanlæg til HHD maskiner


Krav:
Alt tilbudt udstyr skal være nøje beskrevet i form af brochurer og datablade med udførlige tekniske specifikationer.

Tilbudsgiver skal oplyse driftsomkostninger (utensilier, vandforbrug, udskiftede dele ved vedligeholdelse) per behandling for begge delaftaler, samt omkostning ved vedligehold per år.

For yderligere krav til udstyret henvises til Kravspecifikationen.

Om udbuddet:
Udbuddet er opdelt i to delaftaler. Kravspecifikationen er opdelt i et faneblad til delaftale 1 og et faneblad til delaftale 2.
Der kan afgives tilbud på begge delaftaler eller kun den en delaftale.

Der vil blive afholdt tilbudspræsentation. Dato vil blive meddelt efter afleveringsfrist, til de Tilbudsgivere der afgiver konditionsmæssige tilbud.

Tildeling:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Nyremedicinsk Afdeling C det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet 30 %
  • Brugervenlighed 30 %
  • Arbejdsmiljø/miljøhensyn 10 %
     

Udbudsmateriale:


Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 uploaded 26.10.10
Spørgsmål og svar 2 uploaded 3.11.10

Kontakoplysninger:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til de 3 nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Rikke Koch Jensen rikoje@rm.dk
Projektleder Bo Sørensen bo.soerensen@stab.rm.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk

Hver henvendelse skal sendes til alle 3 kontaktpersoner. 

Aflevering af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 4 eksemplarer samt i elektronisk form 6 stk. USB/CD-ROM til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 5319 HHD maskiner

Der skal afleveres underskrevet Tro- og loveerklæring sammen med tilbuddet.

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Tilbudsfrist:
Fredag den 5. november 2010 kl. 14.00


  • Publiceret: 15.10.10
  • Revideret: 26.10.10