Region Midtjylland ønsker at anskaffe en high-end ultralydsscanner til brug på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, Radiologisk Afdeling. Apparatet skal primært anvendes indenfor følgende specialer: •Abdominal ultralyd, primært leverscanninger •Transvaginal- og transrectal ultralyd •Muskuloskeletal ultralyd •Ultralydsundersøgelser af thyroidea/parathyroidea •Gynækologiske problempatienter. Afdelingen har lands- og landsdelsfunktion indenfor flere af disse specialer, og har backup-funktion for Regionshospitalerne. Apparatet vil tillige indgå i tilknyttede forskningsprojekter på afdelingen.

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland ønsker at anskaffe en high-end ultralydsscanner til brug på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, Radiologisk Afdeling. Apparatet skal primært anvendes indenfor følgende specialer:

  • Abdominal ultralyd, primært leverscanninger
  • Transvaginal- og transrectal ultralyd
  • Muskuloskeletal ultralyd
  • Ultralydsundersøgelser af thyroidea/parathyroidea
  • Gynækologiske problempatienter. 

Afdelingen har lands- og landsdelsfunktion indenfor flere af disse specialer, og har backup-funktion for Regionshospitalerne. Apparatet vil tillige indgå i tilknyttede forskningsprojekter på afdelingen.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Radiologisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet (billedkvalitet, prober, udvidelsesmuligheder) 40%
  • Ergonomi/brugervenlighed 30%

Udbudsmateriale:

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser (Pdf 140 kb)

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 uploaded 4/2

Kontaktoplysninger for yderligere:
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret stilles skriftligt til samtlige nedenstående:

Projektleder Bo Sørensen, mail: bo.soerensen@stab.rm.dk

Medicoingeniør Carsten Riis, mial: carsten.riis@stab.rm.dk

og

Projektsekretær Helle Slotsdal, mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for aflevering af tilbud:
Region Midtjylland,
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 4896
Att.: Helle Slotsdal

Tilbuddet bedes afleveret i ét papireksemplar samt i elektronisk format (1 stk. CD-ROM/USB)

Frist for aflevering af tilbud: Mandag den 22. februar 2010 kl. 12.00


  • Publiceret: 28.01.10
  • Revideret: