Region Midtjylland udbyder indkøb og levering af 2 lastbiler til Regionshospitalet Viborg.

Beskrivelse af opgaven:
Tilbud på 2 lastbiler til Regionshospitalet Viborg. Beløbsramme på ca. 950.000 kr.

Opgaven omfatter levering af 2 klargjorte lastbiler til regionshospitalet. Kravspecifikationen er mindstekrav, som skal være opfyldt for at komme i betragtning til levering af lastbilerne.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger i samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder vurdering af:

  • Pris - herunder vil laveste pris blive vægtet højt samt brændstofforbruget km/l.
  • Leveringstid - der vil blive lagt vægt på, hvor hurtigt bilerne kan gøres køreklar til hospitalet
  • Service - herunder vil der blive lagt vægt på geografisk afstand til leverandørens værksted.

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Kontaktoplysninger for yderligere om opgaven:
Poul Erik Hebsgaard
Driftsafdelingen
Tlf. 8927 2590
E-mail: poul-erik.hebsgaard@Viborg.rm.dk  

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg
Økonomi/planafdelingen
DK-8800 Viborg
Att.: Ann Marie Jeppesen
Tlf.: 8927 2575
Mail: ann.marie.jeppesen@viborg.rm.dk  

Tilbuddet skal sendes i 2 papirversion og 1 elektronisk version, som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Yderligere oplysninger:
Tilbudsgiver skal vedlægge:

  • Erklæring på tro og love  (Word, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. (Udbudsdirektivets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2 litra a-c.

Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.
For aftalen finder dansk ret anvendelse.

Kontraktgrundlag:
Leverandørens tilbud, kravspecifikation og annonceringen vil sammen med Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1.540 kb) være gældende for kontrakten.

Frist for modtagelse af tilbud:
Torsdag den 2. september 2010 kl. 12.00.


  • Publiceret: 18.08.2010.
  • Revideret: