Region Midtjylland udbyder indkøb af fuldautomatisk udstyr/apparatur (random access) og tilhørende kits til immundiagnostiske undersøgelser på bl.a. rheumatologiske patienter.

Beskrivelse af opgaven
Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afdeling, har fået tildelt midler til ny udvikling og ønsker i den forbindelse at anskaffe fuldautomatisk udstyr/apparatur (random access) og tilhørende kits til udførelse af en række immundiagnostiske undersøgelser på bl.a. rheumatologiske patienter.

Der ønskes følgende:

 • 1 stk. fuldautomatisk analyseudstyr med PC-arbejdsstation, samt UPS enhed
 • løbende leverancer af tilhørende kits

Estimeret årligt forbrug af kits:


Analyseområde: Årsvolumen

 • Anti-CCP: 13.000
 • RF-IgM (rheumafaktor): 4.000
 • ANA: 13.000
 • ANA opfølgning: 1.000
 • ANCA: 600
 • Anti-GMB: 25

Det ovenfor anførte er skønnet årligt forbrug og skal betragtes som vejledende, idet den faktiske driftssituation kan vise sig anderledes. Kunden forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.

Alt tilbudt udstyr og kits bør være nøje beskrevet i form af brochurer og datablade med udførlige tekniske specifikationer. Tilbudsgiver skal oplyse driftsomkostninger per år med det ovenfor estimerede årlige forbrug af kits.

Da Klinisk Immunologisk Afdeling står over for et betydeligt sparekrav, og da det endnu ikke er fastlagt, på hvilke af afdelingens områder besparelserne kommer til at ramme, ønsker ordregiver alene at indgå en et-årig kontrakt. Tilbudsgivers tilbud skal basere sig på denne forudsætning.

Tilbud udfærdiges på dansk, svensk eller norsk og fremsendes i to eksemplarer samt i en elektronisk version.

Udbudsmaterialet består af: 

Kriterier for tildeling af opgaven
Kontrakten vil blive tildelt efter kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” på baggrund af følgende underkriterier:

 • Økonomi: 30,0 %
 • Funktionalitet og brugervenlighed: 47,5 %
 • Uddannelse: 10,0 %
 • Service & support: 10,0 %
 • Miljøhensyn: 2,5 %


Kontakt for yderligere oplysninger om opgaven
Rikke Koch Jensen, medicoingeniør
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Tlf. 8949 8506
E-mail: rikoje@rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud
Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Mrk: Projektnr. 5301

Frist for modtagelse af tilbud
Onsdag den 12. maj 2010 kl. 12.00.

Spørgsmål og svar pr. 29. april 2010:

Spørgsmål og svar pr. 4. maj 2010:

 


 • Publiceret: 28.04.10.
 • Revideret: 04.05.10.