Region Midtjylland udbyder inventarindkøb til Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers.

Beskrivelse af opgaven:
Opgaven går ud på

  1. Levering og montering af laboratorieinventar i henhold til 01 Inventarplaner og 02 Arbejdsbeskrivelse inventarudbud, 03 Rumopstalter og 05 Oversigt fast inventar
  2. Levering og montering af 11 nye stinkskabe i henhold til 01 Inventarplaner samt 04 Datablade stinkskabe
  3. Ombygning af 6 eksisterende stinkskabe, samt efterfølgende levering og montering i henhold til 01 Inventarplaner, 04 Datablade stinkskabe og 03 Rumopstalter
  4. Flytning af 4 eksisterende stinkskabe, i henhold til 01 Inventarplaner samt 04 Datablade stinkskabe og 03 Rumopstalter

Priser ønskes oplyst med 1 samlet pris for laboratorieinventar og 1 pris pr. stinkskab.

Laboratorieinventar og stinkskabe skal leveres og monteres i forbindelse med en tilbygning til Regionshospital Randers Patologisk Institut.

Der afholdes i øjeblikket totalentreprise udbud på tilbygningen til Regionshospital Randers Patologisk Institut, der forventes indgået kontrakt med totalentreprenøren i juli 2010, og det forventes at tilbygningen er klar til ibrugtagning i september 2011.

Totalentreprenøren skal i sin kontrakt stå for alle installationer i laboratorierne, samt tilslutning til installationer og ventilation af stinkskabe, samt test og indregulering af stinkskabe.

Levering og montering af laboratorieinventar og stinkskabe skal forventes at finde sted i Q2 og Q3 2011. 

Bilag:

Samt til orientering om totalentreprisen:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tildelingskriterier for opgaven vil være laveste pris.

Kontakt for yderligere oplysninger om opgaven:
Bascon A/S att.: Susanne W Jordt
Tlf.: 39 75 70 36
E-mail swj@bascon.dk 

Adresse for modtagelse af tilbud:
Bascon A/S
Åboulevarden 21
8100 Århus C
Att. Morten Strunge
E-mail mst@bascon.dk 

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 10. maj 2010 kl. 12.00.

Supplerende materiale pr. 29. april 2010:

 


  • Publiceret: 20.04.10.
  • Revideret: 29.04.10.