Annoncering: Region Midtjylland ønsker at anskaffe et kappillærelektroforese apparat til analyse af DNA sekvenser og DNA fragmenter til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, THG, Afdeling R, Immunhæmatologisk Laboratorium. Udstyret skal erstatte et ældre udstyr med lav kapacitet.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe et kappillærelektroforese apparat til analyse af DNA sekvenser og DNA fragmenter til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, THG, Afdeling R, Immunhæmatologisk Laboratorium. Udstyret skal erstatte et ældre udstyr med lav kapacitet.

Immunhæmatologisk Laboratorium, Afd. R ønsker tilbud på:

• 1.stk kappillærelektroforese/ sekvensanalyse apparat med PC arbejdsstation

Alt tilbudt udstyr bør være nøje beskrevet i form af brochure og datablade med udførlige tekniske specifi-kationer, samt listepriser på udstyr og optioner. Udover dette ønskes tilbudsmaterialet indholdene oplys-ninger om estimat for totaldriftsomkostninger per kørsel, samt prisliste for vitale reservedele.

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende vægtede kriterier (vægtningen vises i % efter de enkelte kriterier):

Økonomi: 30 %
Funktionalitet & Brugervenlighed: 39 %
Uddannelse: 9 %
IT/software & Service: 19,5 %
Miljøhensyn: 2,5 %

Kontaktoplysninger:

Yderligere oplysninger vedr. udbuddet/krav til udstyret kan indhentes hos:
Medicoingeniør Rikke Koch Jensen e-mail: rikoje@rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk
Alle spørgsmål vedr. krav til udstyret skal rettes skriftligt/pr. mail til begge ovennævnte.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk.: "Projekt 10825"
Att.: Helle Slotsdal

Tilbuddet fremsendes i to papireksemplarer, samt 2 i elektronisk format (USB/CD-ROM)

Tilbudsfrist:

Fredag den 11. juni kl. 14.00

 


  • Publiceret: 21.05.2012
  • Revideret: