Region Midtjylland ønsker at anskaffe en knoglemineralscannner (DXA) til Medicinsk Endokri-nologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade. Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse).

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en knoglemineralscannner (DXA) til Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade.

Scanneren skal anvendes til vurdering af knoglemineralisering og kropssammensætning (muskel- og fedtmasse).

Følgende optioner ønskes: 

  • Prosthetic Hip  
  • Vertebral Assessment i diagnostisk billedkvalitet og gerne med patienten i rygleje. Det er ønskeligt at røntgenrør/detektorarm kan rotere til horisontal strålegang.

Beskriv og prissæt de forskellige optioner.

Undersøgelsesdata skal let kunne udveksles med afdelingens øvrige DXA scannere.

Foruden den nødvendige software til beregning og udskrift af undersøgelsesresultater, skal scanneren leveres med en papirprinter af god kvalitet samt det nødvendige DICOM interface.

Tilbuddet skal indeholde:

  • Modtagekontrol ifølge Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter.
  • Anmeldelsesgebyr til SIS.
  • Applikationstræning for brugerne.

Udbuddet består af følgende materiale:

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale end det ovenfor tilgængelige

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier):

  • Funktionalitet: 30 %
  • Kvalitet: 30 %
  • Pris: 40 %

Kontaktoplysninger:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Gitte Buch Starup, 89498510
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk

Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk 

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer samt i to elektroniske eksemplarer (CD-ROM/USD) til:
Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: projektnr. 10846

Tilbudsfrist:
31. maj 2010 kl. 14.00