Til anvendelse på Regionshospitalet Silkeborg ønsker Region Midtjylland at købe et laminar airflow til OP-flowstue.

Beskrivelse af opgaven
Til anvendelse på Regionshospitalet Silkeborg ønsker Region Midtjylland at købe et laminar airflow til OP-flowstue.Tilbudsfrist torsdag den 15. april 2010, kl. 12.00.

Leveringssted: Regionshospitalet Silkeborg, bygning 15, niveau 2, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg.

Der ønskes tilbud på:

 • 1 stk. laminar airflow-aggregat som specificeret i udbudsmaterialet
 • eksternt placeret ventilationsaggregat med køleflade HEPA-filtrering og isolerede kanalforbindelser
 • levering, installationstilslutning, idriftsætning og valideringsforløb
 • personaleinstruktion og uddannelse af brugere og teknikere
 • opdatering, automatikmoduler, serviceordning og opfølgning i øvrigt,
 • forslag til indretning/implementering i bygningen

Udbudsmaterialet består af:

Bilag:

Udbudsmaterialet kan hentes samlet her (Pdf, 2 mb)

Arkitekt-tegningsgrundlag (supplerende tegning) til brug for leverandørskitsering kan downloades her (Dwg, 490 kb)

"Kommende dokument" (plads for rettelsesblad/supplementsblad), vil kunne hentes her (Pdf, 18 kb) senest den 8. april 2010)

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende således vægtede kriterier:

 • Pris.......................................................40%
 • Teknisk funktionalitet og kvalitet..............30%
 • Rengøringsvenlighed..............................15%
 • Service.................................................10%
 • Tidsplan..................................................5%

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt pr. mail til:

Teknisk Chef Stig Tofteberg (Teknisk Afdeling), e-mail: stig.tofteberg@silkeborg.rm.dk senest tirsdag den 6. april 2010.

Eventuelle rettelsesblade med spørgsmål og svar vil blive lagt på hjemmesiden senest torsdag den 8. april 2010. Det er leverandørernes eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle rettelsesblade.

Tilbuddet skal afleveres i 3 trykte eksemplarer og digitalt i pdf-format pr. e-mail (alternativt USB/CD-Rom) til:

Regionshospitalet Silkeborg
Teknisk Afdeling, bygning 12
Falkevej 1-3
8600 Silkeborg
stig.tofteberg@silkeborg.rm.dk
Mrk: Projektnr. P09-02

Frist for modtagelse af tilbud
Torsdag den 15. april 2010, kl. 12.00.


 • Publiceret: 19.03.10.
 • Revideret: 08.04.10.