Region Midtjylland udbyder konsolidering af EDI- og MedCom-meddelelser i Region Midtjylland.

Beskrivelse af opgaven:
Konsolidering af EDI- og MedCom-meddelelser i Region Midtjylland.

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at annullere annonceringen, hvis der er en saglig grund.

Kriterier for tildeling af opgaven:

  • Pris for etablering og drift (50 %)
  • Performance og skalerbarhed (25 %)
  • Mulighed for håndtering af intern trafik (25 %)

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige:

Kontakt for yderligere oplysninger:
Projektleder Tine Korsholm
IT-afdelingen
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Telefon: 40218794
Mail: tine.korsholm@stab.rm.dk 

Frist for modtagelse af tilbud:
Tirsdag den 30. marts 2010 kl. 10.00. 


  • Publiceret:  16.03.10
  • Revideret: