Til Regionshospitalet i Viborg ønsker Region Midtjylland tilbud på værkstedsydelser på lastbiler.

Beskrivelse af opgaven
Tilbud på levering af værkstedsydelser på lastbiler (>3500 kg.) til Regionshospitalet Viborg. Det drejer sig om følgende biler:

 

Bilmærke

Model

KM pr. år

Alder

KM stand

1

Volvo

FM7

5000

10

270000

2

MAN

163,8

30000

12

290000

3

Volvo

FL 7

25000

13

470000

4

Volvo

FL 618

10000

9

170000

5

Scania

P 94 db 260

20000

12

460000

6

Volvo

FL 608

30000

19

550000

7

DAF

FTX

50000

5

550000

8

Volvo

FL 614

15000

10

450000

9

Volvo

FL 618

50000

5

400000

10

Volvo

FL 618

25000

5

400000

 
Prisen bedes oplyst således:

  • Timeprisen for arbejdsløn. Rabatten i % bedes oplyst.
  • Prisen på reservedele. Gældende prisliste bedes vedlagt, rabatsatsen oplyses i %.

Det bedes oplyst, hvad der anslås i tidsforbrug til vedligeholdelsesarbejdet.

Nye anskaffelser af lastbiler vil blive undtaget fra aftalen, hvis der indgås en serviceaftale sammen med købsaftalen.

Kravspecifikationen er vedhæftet (Word, 53 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven

  • Laveste pris

Dokumentation
Tilbuddet skal vedlægges:
Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige.
 
Kontraktgrundlag
Leverandørens tilbud og kravspecifikation vil sammen med Regions Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1540 kb) være gældende for kontrakten.

Kontaktoplysninger for yderligere om opgaven
Transportleder Poul Erik Hebsgaard
Regionshospitalet Viborg
Driftsafdelingen
Heibergs Allé 1
8800 Viborg
Tlf.nr.: 8927 2590
E-mail: poul-erik.Hebsgaard@viborg.rm.dk

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Adresse for modtagelse af tilbud
Regionshospitalet Viborg
Indkøbsafdelingen
Heibergs Allé 6
DK-8800 Viborg
Att.: Ann Marie Jeppesen
Tlf.: 8927 2575
Mail: ann.marie.jeppesen@viborg.rm.dk

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version, som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet

Frist for modtagelse af tilbud
Torsdag den 12. august 2010 kl. 12.00.
  
 

 • Publiceret: 05.07.10.
 • Revideret: