Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af udrykningskøretøj udstyret som akutbil.

Region Midtjylland ønsker at indgå lejeaftale om indsættelse af udrykningskøretøj udstyret som akutbil.

Der ønskes sideordnede tilbud på de fire modeller, der er skitseret nedenfor. På baggrund af de indkomne tilbud vil Region Midtjylland beslutte, hvilken model der ønskes. Region Midtjylland har frit valg mellem de udbudte modeller. Ved valget vil der blive lagt vægt på at få den bedst mulige løsning – kvalitativt og sundhedsfagligt – indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Der ønskes tilbud på følgende aftalemodeller:

 1. Udrykningskøretøjet indsættes til kørsel på hverdage i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 16:00. Udrykningskøretøjet vil have udkørsel fra Regionshospitalet i Horsens.
   
 2. Udrykningskøretøjet indsættes til kørsel alle ugens dage i dagtimerne mellem kl. 8:00 og kl. 16:00. Udrykningskøretøjet vil have udkørsel fra Regionshospitalet i Horsens i hverdagene og fra anden geografisk base i Horsens (postnummer 8700) på andre dage.
   
 3. Udrykningskøretøjet indsættes til kørsel alle ugens dage mellem kl. 8:00 og kl. 20:00. Udrykningskøretøjet vil have udkørsel fra Regionshospitalet i Horsens på hverdage indtil kl. 16:00 og fra anden geografisk base i Horsens (postnummer 8700) på hverdage efter kl. 16:00 og på øvrige dage fra kl. 8:00 til kl. 20:00.
   
 4. Udrykningskøretøjet indsættes til kørsel døgnet rundt alle årets dage. Udrykningskøretøjet vil have udkørsel fra Regionshospitalet i Horsens på hverdage i dagtimerne mellem 8:00 og 16:00 og fra anden geografisk base i Horsens (postnummer 8700) i beredskabstiden samt i weekender og på helligdage.

Alle fire modeller skal opfylde samtlige mindstekrav, se nedenfor.

Efter modtagelsen af tilbud vælger Region Midtjylland, hvilken model der arbejdes videre med. Herefter evalueres alene tilbuddene på den valgte model. Tilbud på de fravalgte modeller evalueres ikke. Tilbudsgivere, som ikke indsender tilbud på alle fire sideordnede modeller, risikerer dermed, at deres tilbud ikke kommer i betragtning, hvis de ikke har budt på den model, der vælges.

Mindstekrav:
Se ”Mindstekrav” i Bilag 1 (Word, 34 kb)

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det samlet set mest fordelagtige tilbud vælges. I bedømmelsen indgår bl.a. vurdering af pris, lejevilkår, leveringstidspunkt og sikkerhed herfor, ydelsessikkerhed og sundhedsfaglig kvalifikation og kvalitet samt øvrige vilkår for aftalens løbetid. Se i øvrigt ”Udformning af tilbud” i kravspecifikationen.

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at indgå i forhandling med den tilbudsgiver, der umiddelbart har afgivet det mest fordelagtige tilbud.

Varighed:
Der ønskes som udgangspunkt indgået en 2-årig aftale med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Eventuel forlængelse af aftalen skal afgøres senest 3 måneder før aftaleperioden udløber. Det generelle opsigelsesvarsel er 3 måneder for Region Midtjylland og 6 måneder for leverandøren. Leverandøren varetager løbende de investerings-, drifts- og forsikringsmæssige forhold vedrørende udrykningskøretøjet med tilhørende udstyr og paramedicineren.

Leveringstidspunkt:
Leveringen skal ske pr. 1. september 2010

Tilbudsfrist:
Frist for modtagelse af tilbud er 2. august 2010 kl. 15:00

Der afholdes møde med den valgte leverandør torsdag den 13. august 2010 kl. 10-12.

Supplerende oplysninger:

 • Tilbuddet skal vedlægges underskrevet tro- og love-erklæring (Word, 72 kb)
 • Såfremt der kommer rettelser til det offentliggjorte materiale, vil det fremgå af Region Midtjyllands hjemmeside: www.udbud.rm.dk 

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Præhospitalet
Olof Palmes Allé 34
8200 Århus N
Att.: Thomas Bøttern Christensen

Aflevering:
Tilbud skal sendes i en papirversion og en elektronisk version (CD-rom eller USB), som af hensyn til den videre bearbejdning ikke bør være skrivebeskyttet.

Kontaktpersoner:
Lægelig chef Erika F. Christensen i Præhospitalet kan træffes frem til fredag den 16. juli 2010. Mail: erika.christensen@ph.rm.dk. Tlf.: 8728 4476.

 


 • Publiceret: 05.07.10.
 • Revideret: