Region Midtjylland ønsker tilbud på levering af frugt, grønt og snitgrønt til Regionshospitalet Viborg.

Region Midtjylland ønsker tilbud på levering af frugt, grønt og snitgrønt til Regionshospitalet Viborg.

Beskrivelse af opgaven
Den årlige kontraktsum er ca. 1.000.000.
Kontrakten indgås for 1 år.
Det er tilladt at dele tilbuddet således at der eventuelt kun gives tilbud på frugt og grønt eller snitgrønt. Man behøver ikke give tilbud på begge dele.

Krav til tilbudsgiver:
De til enhver tid gældende love, regulativer og bekendtgørelser om emballering og transport af pågældende varer er gældende.

Hvis tilbudsgiver kan tilbyde assistance til at sætte de leverede varer på plads i ordregivers lager/kølerum bedes dette oplyst sammen med evt. honorar for ydelsen.

Følgeseddel skal følge varen.

Vilkår for eventuelle hasteordre og ordrekorrektioner bedes oplyst.

Der ønskes en beskrivelse af leveringssikkerhed og distributionsmuligheder.

Vareprøver bedes fremsendt efter anmodning. Det bedes oplyst med hvilken varsel vareprøverne kan være ordregiver i hænde.

Leverancen ønskes tilbudt frit leveret på ordregivers adresse, Toldbodgade 6, 8800 Viborg, som udgangspunkt alle hverdage mellem kl. 6.00 – 6.30 eller efter nærmere aftale.

Successiv ordreafgivelse, levering og fakturering.

Kravspecifikationen er vedhæftet (Word, 144 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Pris: Tilbudspriser ønskes påført vedlagte skema (Excel, 33 kb) og bedes opgivet i nettopriser ekskl. moms i danske kroner. Det bedes oplyst hvorledes priserne er fastsat og hvilken procent der tillægges som fortjeneste.
    Prisliste på det  øvrige sortiment bedes vedlagt med oplysning om, hvilken procent der tillægges.
  • Kvalitet: Kvalitet skal være som beskrevet i kravspecifikationen. (Testes ved vareprøver)

Dokumentation
Tilbuddet skal vedlægges:

  • Tro- og love-erklæring (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige.
  • Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år.
  • Oplysning om egenkapital

Kontraktgrundlag
Leverandørens tilbud, kravspecifikation og annonceringen vil sammen med Regions Midtjyllands standardbetingelser (pdf, 1540 kb) være gældende for kontrakten.

Kontaktoplysninger for yderligere om opgaven
Økonoma Lisbeth Ravn
Regionshospitalet Viborg
Centralkøkkenet
Heibergs Allé 1
8800  Viborg
Tlf.nr.: 8927 2821
E-mail: lisbeth.ravn@viborg.rm.dk

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Adresse for modtagelse af tilbud
Regionshospitalet Viborg
Indkøbsafdelingen
Heibergs Allé 6
DK-8800 Viborg
Att.: Ann Marie Jeppesen
Tlf.: 8927 2575
Mail: ann.marie.jeppesen@viborg.rm.dk 

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version, som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrive beskyttet

Frist for modtagelse af tilbud
Mandag den 23. august 2010 kl.12.00

Tilføjelse pr. 12. juli 2010:

Det er tilladt at dele tilbuddet således at der eventuelt kun gives tilbud på frugt og grønt eller snitgrønt. Man behøver ikke give tilbud på begge dele.


 

  • Publiceret: 07.07.10.
  • Revideret: 12.07.10.