Region Midtjylland udbyder levering af transportemballage til smittefarlige stoffer i kategori B (UN 3373 biologisk stof).

 

Beskrivelse af opgaven:
Levering af transportemballage til smittefarlige stoffer i kategori B (UN 3373 Biologisk stof).

Se kravspecifikation (Word, 126 kb)

Der vil blive indgået indkøbsaftaler med flere leverandører, hvis det er nødvendigt for at tilgodese hospitalernes behov for forskellige produkttyper.

Transportemballagen skal altid følge gældende ADR-konvention.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det/de økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

 1. Pris
 2. Kvalitet
 3. Ergonomi
 4. Levering

Kvalitet og ergonomi vil blive bedømt ud fra svarene på spørgsmålene i udbudskriterierne samt en fysisk test.

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

 • Tro og love erklæring (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige,
 • Kort beskrivelse af tilbudsgiver, herunder væsentligste produktområder, årlig omsætning samt miljøforhold
 • Produktdatablade på de tilbudte produkter
 • Se i øvrigt kravspecifikation

Kontraktgrundlag:
Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1540 kb) vil være gældende for kontrakten. Tilbudsgivers egne standardbetingelser vil ikke finde anvendelse.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Vedrørende kravspecifikation og produkter:
Astrid Beck Vestergaard
Biolog og exam. sikkerhedsrådgiver
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Region Midtjylland
Emil Møllers Gade 41, DK-8700 Horsens

Direkte tlf. +45 8728 5621 Mobil tel. +45 2962 2758
E-mail: astrid.beck@stab.rm.dk  

Øvrige forhold vedrørende udbudet:
Svend Gisselmann
Indkøber
Indkøb og Logistik
Regionshuset, Århus
Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N
Tlf.: 8728 5712
E-mail: svend.gisselmann@stab.rm.dk  

Adresse for modtagelse af tilbud:
Region Midtjylland
Indkøb og Logistik
Regionshuset, Århus
Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N
Att.: Svend Gisselmann

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud skal leveres i

 • 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. bilag samt
 • en CD-rom eller USB med det samlede tilbud

til foranstående adresse senest mandag den 11. oktober 2010 kl. 12.00.
 
Spørgsmål og svar pr. 22. september 2010:

Spørgsmål og svar pr. 27. september 2010:

 Spørgsmål og svar pr. 5. oktober 2010:

 


 • Publiceret: 20.09.2010.
 • Revideret: 05.10.2010.