Region Midtjylland udbyder levering og opstilling af produktionsborde i forbindelse med opførelse af ny sterilcentral (delaftale 9), Århus Universitetshospital, Skejby.

Beskrivelse af opgaven:
Levering og opstilling af produktionsborde i forbindelse med opførelse af ny sterilcentral.

For yderligere beskrivelse henvises til udbudsbrev og kravspecifikation.

Kriterier for tildeling af opgaven
Tildelingen af kontrakten sker ud fra tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende underkriterier:

  • Økonomi
  • Ergonomi
  • Materialevalg
  • Teknik

Kontakt for yderligere oplysninger:
Christine Pedersen - Arkitekt, Projektleder
Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus N
Dir. tlf.: 30 10 80 05,
e-mail: cp@rg-dnu.dk

Frist for modtagelse af tilbud:
Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00.

Tilføjelse pr. 4. maj 2010:

 


  • Publiceret: 22.04.10.
  • Revideret: 04.05.10.