Region Midtjylland udbyder levering og opstilling af ultralydsapparater i forbindelse med opførelse af ny sterilcentral (delaftale 10), Århus Universitetshospital, Skejby.

Beskrivelse af opgaven
Levering og opstilling af ultralydsapparater i forbindelse med opførelse af ny sterilcentral.

For yderligere beskrivelse henvises til udbudsbrev og kravspecifikation.

Kriterier for tildeling af opgaven
Tildelingen af kontrakten sker ud fra tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” med følgende underkriterier:

  • Økonomi
  • Opfyldelse af kravspecifikationens krav
  • Støj, ergonomi og sikkerhed

Kontakt for yderligere oplysninger
Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus N
Att.: Christine Pedersen
Dir. tlf.: 30 10 80 05,
e-mail: cp@rg-dnu.dk  

Adresse for modtagelse af tilbud
Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus N
Att.: Christine Pedersen

Frist for modtagelse af tilbud
Mandag den 7. juni 2010 kl. 12.00.

Tilføjelse pr. 1. juni 2010:


  • Publiceret: 17.05.10.
  • Revideret: 01.06.10.