Til brug på regionshospital Viborg ønsker Region Midtjylland tilbud på levering af tv-skærme og patientterminaler.

Til brug på Regionshospitalet Viborg ønsker Region Midtjylland tilbud på levering af tv-skærme og patientterminaler.

Krav til tilbudsgiver:
Er beskrevet i vedlagte arbejdsbeskrivelse (Word, 86 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Pris
  • Udover prisen vurderes der også på service og garanti.
  • Kvalitet 
  • Design, teknisk løsning, vægarm

Dokumentation
Tilbuddet skal vedlægges:

  • Tro- og love-erklæring (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige.
  • Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år.
  • Oplysning om egenkapital

Kontraktgrundlag
Leverandørens tilbud, arbejdsbeskrivelse og annonceringen vil sammen med Regions Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1540 kb) være gældende for kontrakten.

Kontaktoplysninger for yderligere om opgaven
Teknikumingeniør Rene Kjellerup
Regionshospitalet Viborg
Projektafdelingen
Heibergs Allé 4
8800  Viborg
Tlf.nr.: 8927 5553
E-mail: rene.kjellerup@viborg.rm.dk 

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Adresse for modtagelse af tilbud
Regionshospitalet Viborg
Indkøbsafdelingen
Heibergs Allé 6
DK-8800 Viborg
Att.: Ann Marie Jeppesen
Tlf.: 8927 2575
Mail: ann.marie.jeppesen@viborg.rm.dk 

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version, som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud:
Fredag den 19. august 2010 kl.12.00

Spørgsmål og svar pr. 10. august 2010:

 


  • Publiceret: 08.07.10.
  • Revideret: 11.08.10.