Region Midtjylland v. Århus Universitetshospital, Skejby udbyder hermed i offentlig licitation opførelse af TrygFondens Familiehus , Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N. Udbuddet sker i henhold til Tilbudsloven jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007.

På vegne af ordregiver, Region Midtjylland ved Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, meddeles det hermed, at licitationen på ovennævnte projekt er annulleret. Det skyldes at budgetrammen er overskredet så væsentligt, at en reduktion/ændring af byggeriet vil medføre en væsentlig ændring af udbudsgrundlaget og derved komme i konflikt med gældende udbudsregler.
 
Rådgivergruppen DNU IS
Hedeager 3
8200 Århus N
 


 
Region Midtjylland v. Århus Universitetshospital, Skejby udbyder hermed i offentlig licitation opførelse af TrygFondens Familiehus , Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N. Udbuddet sker i henhold til Tilbudsloven jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007.

 Region Midtjylland v. Århus Universitetshospital, Skejby udbyder hermed i offentlig licitation opførelse af TrygFondens Familiehus , Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N. Udbuddet sker i henhold til Tilbudsloven jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007. Region Midtjylland v. Århus Universitetshospital, Skejby udbyder hermed i offentlig licitation opførelse af TrygFondens Familiehus , Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N. Udbuddet sker i henhold til Tilbudsloven jf. LBK nr. 1410 af 7. december 2007. 
Projektet omfatter nybyggeri af et-plans Familiehus indeholdende 12 værelser med toilet/ baderum, kontor, fælles køkken og spisestue samt birum i alt ca. 1500 m².
Familiehuset opføres som en bygning tæt ved og i tilknytning til den eksisterende børneafdeling som et tilbud til forældre med langtidsindlagte børn.
 
Nybygningen etableres i form af et cirkulært et-plans byggeri med terrændæk, betonelementskillevægge/ systemgipsskillevægge, tagkonstruktion opbygget af ståltrapezplader med isolering og tagdug. Gulve er linoleum og træ og lofter er systemlofter i metal. Bygningen opvarmes med traditionelle radiatorer og gulvvarme i baderum. Overalt etableres mekanisk ventilation. Der udlægges solceller på tag/ tagdug. Der etableres indvendig gårdhave med legeplads og opholdsarealer. Desuden etableres adgangsveje og p-pladser.
 
Udbud og tid: Arbejdet udbydes i offentlig licitation som hovedentreprise med forventet anlægsperiode fra primo 2011 til ultimo 2011.
Der tages forbehold for endelig godkendelse af lokalplan fra den kommunale myndighed.
 
Hovedentreprisen omfatter:

 1. Jordarbejde
 2. Kloakarbejde
 3. Gartner- og belægningsarbejde
 4. Betonarbejde
 5. Betonelementleverance
 6. Betonelementmontage
 7. Murerarbejde
 8. Stålarbejde
 9. Blikkenslagerarbejde
 10. Tømrer-/ snedkerarbejde
 11. Tagarbejde
 12. Lukning, vinduer og døre
 13. VVS-arbejde
 14. Ventilationsarbejde
 15. El-arbejde
 16. Malerarbejde
 17. Gulvarbejde

Tildelingskriterium:
Laveste pris 
 
Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet uploades digitalt på følgende site: http://www.projectweb.dk/dnu/, fra den 11. oktober 2010.
Interesserede tilbudsgivere kan rekvirere udbudsmaterialet ved skriftlig henvendelse til Rådgivergruppen I/S, Hedeager 3, 8200 Århus N, arkitekt Per Bjørnebo på mail: pb@rg-dnu.dk, hvorefter brugernavn/ password til sitet vil blive tilsendt.
 
Spørgsmål:
Tilbudsgivers spørgsmål til udbudsmaterialet skal være skriftlige og skal være Rådgivergivergruppen I/S i hænde senest den 19. oktober 2010 kl. 14:00 hvorefter rettelsesblad udsendes. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil kun blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristen. Der arrangeres ikke spørgemøde, men byggegrunde kan frit besigtiges.
 
Tilbud:
Tilbud afgives i henhold til Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder samt lov om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Alternative tilbud accepteres ikke.
 
Forbehold:
Opmærksomheden henledes på, at bygherren er forpligtet til at afvise tilbud med forbehold, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at bygherren er berettiget til at afvise tilbud med forbehold, selv om forbeholdet ikke strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, alternativt søge sådanne forbehold prissat.
 
Arbejdet skal udføres i henhold til AB92 med bygherrens tilføjelser.
 
Licitation:
Licitationen afholdes onsdag d. 2. november 2010, kl. 10.00. Stedet vil fremgå af udbudsmaterialet.
 
Totalrådgiver:
Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus


 • Publiceret: 29.09.10.
 • Revideret: