Til udførelse på Regionshospitalet Randers ønsker Region Midtjylland tilbud på modernisering af 2. stk. elevatorer.

Til udførelse på Regionshospitalet Randers ønsker Region Midtjylland tilbud på modernisering af 2 stk. elevatorer:

Beskrivelse af opgaven
Tilbud på modernisering af 2 stk. elevatorer til Regionshospitalet Randers, jf.

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 70 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af følgende underkriterier:

  • 60%: Pris - forstået som det samlede honorar til tilbudsgiver. Prisen oplyses og specificeres på den vedlagte tilbudsliste
  • 20%: Årlig driftsomkostning med 100 starter i timen og 100.000 kørsler pr. år. Årligt forbrug af sliddele
    El-forbrug
  • 10%: Leveringstid efter ordre
  • 10%: Erfaring fra tidligere leverancer med lignende opgaver

 

Kontaktoplysninger for yderligere:
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, der er tilgængelig på denne hjemmeside.

Tilbud afleveres skriftligt i 2 eksemplarer til:
Regionshospitalet Randers
Teknisk afdeling
Skovlyvej 1
8930 Randers
Att. Niels Hosie

Kontaktperson Niels Hosie

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 1. februar 2010 kl. 14.00.


  • Publiceret: 11.01.10.
  • Revideret: