Region Midtjylland ønsker at anskaffe Neurofysiologisk analyse software til analyse af EEG, MEG og MR optagelser. Systemet skal inkludere et EEG-optage-system med tilhørende video og lyd optagelse. Systemet skal anvendes på Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe Neurofysiologisk analyse software til analyse af EEG, MEG og MR optagelser. Systemet skal inkludere et EEG-optage-system med tilhørende video og lyd optagelse. Systemet skal anvendes på Neurofysiologisk afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Neurofysiologisk Afdeling foretager årligt ca. 5500 diagnostiske neurofysiologiske undersøgelser primært med henblik på diagnostik af neuromuskulære sygdomme og epilepsi. Hoveddelen af patienterne der behandles på Neurofysiologisk afdeling er mellem 15 og 75 år.

I forbindelse med udbuddet ønskes det, at tilbudsgiverne kommer og præsenterer deres til-bud. Dette vil foregå d. 16/12 - 2010.

Download udbudsmateriale her:


Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med NeurofysiologiskAfdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi: 30 % 
  • Funktionalitet og kvalitet 30 % 
  • Brugervenlighed 20 %
  • Service 20 %

I bilag B er der angivet hvilke krav, der vægter under det enkelte kriterium. Kriteriet brugervenlighed vil også blive vurderet ud fra tilbudspræsentationen samt evt. afprøvning af software demo.


Yderligere information:
Yderligere oplysninger vedr. udbuddet kan indhentes hos:

Medicoingeniør Gitte Skov-Madsen,
e-mail: gitte.skov-madsen@stab.rm.dk
og
Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal rettes skriftlig til begge ovenstående.

Der skal afleveres underskrevet tro- og loveerklæring sammen med tilbuddet.

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Aflevering af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i 6 stk. elektronisk form (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: "Projekt 10850"
Att.: Helle Slotsdal


Spørgsmål og svar:


Tilbudsfrist:
Onsdag den 8. december 2010 kl. 14.00


  • Publiceret: 17.11.2010
  • Revideret: 30.11.2010