Region Midtjylland udbyder ombygning af bygning 51, Regionshospitalet Skive til lokaler for Distriktspsykiatrien i offentlig licitation.

Offentlig licitation:
Region Midtjylland udbyder ombygning af bygning 51, Regionshospitalet Skive til lokaler for Distriktspsykiatrien i offentlig licitation.

Omfang:
Arbejdet omfatter ombygning/renovering af stueplan i eksisterende bygningsafsnit (betegnet som bygning 51). Bruttoareal af stueplan udgør 875m².

Projektet omfatter:

 • Partiel nedbrydning af vægge mv. og nyindretning af kontorer med nye gipsvægge/dør-/glaspartier.
 • Udskiftning af gulve og lofter samt overfladerenovering af alle overflader på genanvendte vægge, lofter og døre mv.
 • Efterisolering af eksisterende tagkonstruktion.
 • Partiel udskiftning af facadepartier.
 • Renovering/udskiftning af div. installationer, herunder EL, VVS og ventilation.
 • Etablering af handicaplift (trappelift) i den eksisterende indgang.

Materialer:
Der anvendes overvejende traditionelle materialer og konstruktioner med vægt lagt på bæredygtighed, godt indeklima og minimal vedligeholdelse.

 • Skillevægge i tegl og gips.
 • Nedhængte akustiklofter i stålskinnesystem og hygiejnelofter
 • Træ-aluvinduer
 • Installering af handicaplift i vindfang.
 • Linoleums- og skridsikre vinylgulve.
 • Tagmateriale tagpap inkl. efterisolering.

Licitation:
Licitationen udbydes i fagentrepriser i henhold til AB-92 til fast tid og pris.

Tildelingskriteriet:
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbuddet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, 5-års entreprenør- og leverandøransvar samt lov om gæld til det offentlige.

De budgivende skal aflevere en tro og love erklæring (Word, 69 kb) 

Licitationen afholdes fredag den 12. november 2010, - tid og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

Udbudsmaterialet bestilles hos:
Arkitekter m.a.a. Meissner + Sigh
Thinggade 19
7800 Skive,
senest fredag den 15. oktober 2010, kl. 12.00.

Udbudsmaterialet vil blive udsendt fredag 22. oktober 2010.

Tidsplan:

Forventet igangsætning: December 2010
Forventet aflevering/indflytning: April 2011


Entreprisefordeling:

A. Murerentreprisen
01. Murerarbejdet

B. Tømrerentreprisen
02. Tagarbejdet
03. Tømrerarbejdet
04. Snedkerarbejdet
05. Fugearbejdet

C. Gulventreprisen
06. Gulvarbejdet
D. Malerentreprisen
07. Malerarbejdet

E. Blikkenslagerentreprisen
08. Blikarbejdet

F. VVS-ventilationsentreprisen
09. VVS-arbejdet
10. Ventilationsarbejdet

G. El-entreprisen
11. El-arbejdet

H. Inventar/køkken
12. Inventararbejdet


Bygherre:
Region Midtjylland
Primær Sundhed
Skottenborg 26
8800 Viborg
www.regionsudbud.dk  www.udbud.rm.dk  

Totalrådgiver:
Arkitekterne MAA Danske Ark. Meissner + Sigh
Thinggade 19
7800 Skive
Tlf.: 97 51 46 00
E-mail: post@m-s.dk  


 

 • Publiceret: 06.10.2010.
 • Revideret: