Region Midtjylland udbyder opførelse af 8 nye boliger i tilknytning til institutionen Gården, Randers.

Beskrivelse af opgaven:

Askegården Paderup, Nedergårdsvej 8, 8900 Randers
Opførelse af 8 nye boliger på i alt 830 m2 i tilknytning til institutionen Gården.
Institutionen er et døgntilbud for mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau med problemskabende adfærd.

Institutionen opføres i Energiklasse 1 og udbydes i 6 fagentrepriser.
A: Murer entreprisen
B: Tømrer entreprisen
C: Maler entreprisen
D: El entreprisen
E: VVS entreprisen
F: Ventilationsentreprisen

Kriterier for tildeling af opgaven:

  • Laveste pris

Kontakt for yderligere oplysninger om opgaven:
KPF Arkitekter AS
Andreas Kops
Sparregade 2
8800 Viborg
Tlf. 89 99 22 76
ako@kpf.dk

Adresse for modtagelse af tilbud:
KPF Arkitekter AS
Sparregade 2
8800 Viborg

Anmodning skal sendes på e-mail til: ako@kpf.dk

Frist for modtagelse af tilbud:
Anmodning om deltagelse i udbuddet og tilsendelse af udbudsmateriale skal ske til ovennævnte adresse.

Anmodning skal indeholde kontaktoplysninger og e-mail adresse. Herefter fremsendes e-mail til de enkelte entreprenører med link, hvorfra det digitale udbudsmateriale vil kunne downloades.

Tilbud skal være
KPF Arkitekter A/S
Sparregade 2
8800 Viborg

i hænde senest fredag den 21. maj 2010 inden kl. 10.00.


  • Publiceret: 14.04.10.
  • Revideret: