Region Midtjylland udbyder opførelse af nyt lægehus, Fur Landevej 124+126, 7870 Roslev, i offentlig licitation.

Offentlig licitation
Region Midtjylland udbyder opførelse af nyt lægehus, Fur Landevej 124+126, 7870 Roslev, i offentlig licitation.

Omfang:
Det nye lægehus skal betjene nærområdet og placeres derfor på Sallingsiden ved Furfærgelejet. Huset opføres i ét plan med bruttoetageareal på 218 m2.

Materialer:
Der anvendes overvejende traditionelle materialer og konstruktioner med vægt lagt på bæredygtighed, godt indeklima og minimal vedligeholdelse.

  • Betonfundamenter på sandpude.
  • Betonterrændæk
  • Letbeton/betonhelvægselementer til skillevægge og indemur. Lydbeklædninger på delarealer.
  • Let skeletkonstruktion beklædt med sortmalede 1 på 2 brædder som yderside.
  • Gitterspær afsluttet med pap og listedækning.
  • Hygiejnelofter
  • Træ-aluvinduer
  • Linoleums- og skridsikre vinylgulve.

Licitation:
Licitationen udbydes i fagentrepriser i henhold til AB-92 til fast tid og pris.

Tildelingskriteriet:
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbuddet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, 5-års entreprenør- og leverandøransvar samt lov om gæld til det offentlige.

Licitationen afholdes fredag den 22. oktober 2010, - tid og sted vil fremgå af udbudsbrevet.

Udbudsmaterialet bestilles hos:
Meissner + Sigh
Thinggade 19
7800 Skive
senest torsdag den 23. september 2010 kl. 16.00.

Udbudsmaterialet vil blive udsendt fredag 1. oktober 2010.

Tidsplan:

Forventet igangsætning: November 2010
Forventet aflevering/indflytning: Juni 2011


Entreprisefordeling:


A. Anlægsentreprisen

01. Jordarbejdet
02. Kloakarbejdet
03. Belægningsarbejdet
04. Gartnerarbejdet

B. Murerentreprisen
05. Betonarbejdet
06. Betonelementer
07. Murerarbejdet
08. Stålarbejdet

C. Tømrerentreprisen
09. Tømrerarbejdet
10. Snedkerarbejdet
11. Fugearbejdet

D. Blikkenslagerentreprisen
12. Blikarbejdet

E. Gulventreprisen
13. Gulvbelægning, linoleum- og vinylbelægninger

F. Malerentreprisen
14. Malerarbejdet

G. VVS-entreprisen
15. Afløbsinstallationer
16. Vandinstallationer
17. Sanitet
18. Varmeinstallationer
19. Teknisk isolering
20. Ventilation

H. El-entreprisen
21. El-arbejdet
22. Hårde hvidevarer

I. Inventarentreprisen
23. Inventararbejdet

J. Tagentreprisen
24. Tagpap m.m.


Bygherre:
Region Midtjylland
Primær Sundhed
Skottenborg 26
8800 Viborg
www.regionsudbud.dk www.udbud.rm.dk

Totalrådgiver:
Arkitekterne MAA Danske Ark. Meissner + Sigh
Thinggade 19
7800 Skive
Tlf. 9751 4600
E-mail: post@m-s.dk
 


  • Publiceret: 16.09.2010
  • Revideret: