Region Midtjylland udbyder opførelse af socialpsykiatrisk døgninstitution i Viborg i offentlig licitation.

Offentlig licitation
Region Midtjylland udbyder opførelse af socialpsykiatrisk døgninstitution i Viborg i offentlig licitation.

Omfang:
Midtjyllands Regionsråd har besluttet, at der skal bygges nye boliger til ældre med sindslidelser, som erstatning for det nuværende Gårdhaven på Stokrosevej i Viborg.

Erstatningsbyggeriet opføres ved Møgelkjærvej 6, Viborg og består af 3 boligklynger á 5 almene boliger og 1 boligklynge á 6 almene boliger parvis sammenbygget med tilhørende servicefunktioner. Et fælleshus omfattende fælles opholdsarealer, administrations- og mødelokaler, produktionskøkken samt 2 midlertidige boliger forbinder de 2 boliggrupper.

Bruttoetagearealet i nybyggeriet er 2.681 m2.

Materialer:
Byggeriets opføres som lavenergiklasse 1 byggeri og vil blive opvarmet via jordvarme og solvarme tildels drevet af solceller.

I øvrigt overvejende traditionelle materialer og konstruktioner med vægten lagt på bæredygtighed, godt indeklima og minimal vedligeholdelse.

  • Betonfundamenter på sandpude.
  • Betonterrændæk
  • Letbeton/betonhelvægselementer til skillevægge og bagmur.
  • Teglstensydermur.
  • Bjælkespær og varmttagsisolering afsluttet med tagpap.
  • Akustik- og gipslofter.
  • Linoleums- og vinylgulve.

Licitation:
Licitationen udbydes i fagentrepriser i henhold til AB-92 til fast tid og pris.
Tilbuddet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, 5-års entreprenør- og leverandøransvar samt lov om gæld til det offentlige.

Projektets gennemførelse er afhængig af lokalplanens og bygherrens godkendelse.

Tildelingskriteriet:
Tildelingskriteriet er ”Laveste pris”.

Licitationen afholdes den 30. august 2010, kl. 10.00 i Konference 1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Udbudsmaterialet bestilles hos:
Grontmij | Carlbro,
Vævervej 7,
8800 Viborg,
inden 22. juni 2010.

Udbudsmaterialet vil blive udsendt medio uge 31 2010.

Der udsendes ikke udbudsmateriale til leverandører.

Tidsplan:

Forventet igangsætning: oktober 2010
Forventet aflevering: august 2011


Entreprisefordeling:

A. Anlægsentreprisen

A1 Jordarbejdet
A2 Kloakarbejdet


B. Gartnerentreprisen

B1 Belægningsarbejdet
B2 Gartnerarbejdet


C. Murerentreprisen

C1 Betonarbejdet insitusstøbt
C2 Betonelementer
C3 Murerarbejdet


D. Tømrerentreprisen


D1 Tømrerarbejdet
D2 Snedkerarbejdet
D3 Fugearbejdet


E. VVS-entreprisen

E1 VVS-installationer, - herunder teknisk isolering, jordvarme og solvarme


F. El-entreprisen

F1 El-arbejdet, - herunder ABA-anlæg
F2 Hårde-hvidevarer


G. Ventilationsentreprisen

G1 Ventilationsanlæg
G2 CTS-anlæg


H. Tagentreprisen

H1 Tagpap
H2 Tagisolering


I. Solcelleentreprisen

I1 Solcelleanlæg


J. Stålentreprisen

J1 Konstruktionsstål


K. Smedeentreprisen

K1 Smedearbejdet


L. Blikkenslagerentreprisen

L1 Blikarbejdet


M. Gulventreprisen

M1 Gulvbelægning, linoleum og vinyl


N. Malerentreprisen

N1 Malerarbejdet


O. Inventarentreprisen

O1 Inventararbejdet


Bygherre:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Totalrådgiver:
Grontmij | Carl Bro A/S
Vævervej 7
8800 Viborg
Tlf.: 89 28 81 00, fax: 89 28 81 11
E-mail: viborg@gmcb.dk  

Arkitekt:
Arkitekterne MAA Danske Ark. Ramvad Thomsen + Sigh
Thinggade 19
7800 Skive
Tlf.: 97 51 46 00
Fax: 97 51 46 50
E-mail: post@r-t.dk  


  • Publiceret: 07.06.2010.
  • Revideret: