Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), levering og installering af 3 stk. nye dieselgeneratoranlæg inkl. 3 stk. nye generatorstyringer for Region Midtjylland på Regionshospitalet Viborg.

Beskrivelse af opgaven:
Udbud indenfor bygge- og anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter etablering og installering af 3 stk. nye dieselgeneratoranlæg i størrelserne 1000 kVA, samt levering og installation af 3 stk. nye generatorstyringer og demontering af eksisterende 3 stk. generatoranlæg.

Udbudsform:
Begrænset udbud.

Region Midtjylland ønsker at renovere generatoranlæggene på Regionshospitalet Viborg.

Opgaven omfatter levering og installering af 3 stk. nye dieselgeneratoranlæg, samt levering og installation af 3 stk. nye generatorstyringer.

Endvidere omfatter opgaven demontering af eksisterende generatoranlæg og alle omkoblinger mellem eksisterende og nye el-anlæg.

Udvælgelseskriterier:
Der vil blive prækvalificeret 3-5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3-5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
  • Referenceliste for levering af dieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 5 år
  • Referenceliste for udførelse af tilsvarende el-arbejder på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb)
  • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er torsdag den 31. maj 2010 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:
ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Ingeniør Per Nonboe
Tlf. 2965 8966
E-mail: pxn@alectia.com 

Yderligere information:
Ordregivende myndighed: 
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 4
8800 Viborg
Att.: Svend Christiansen

Udførelsessted:
Regionshospitalet Viborg


  • Publiceret: 05.05.2010.
  • Revideret: