Region Midtjylland ønsker tilbud på rådgivningsopgaven (prækvalifikation) i forbindelse med etablering af 6 nye boliger til PWS-beboere, Granbakkevej 22, 8961 Allingåbro.

Region Midtjylland ønsker tilbud på rådgivningsopgaven (prækvalifikation) i forbindelse med etablering af 6 nye boliger til PWS-beboere, Granbakkevej 22, 8961 Allingåbro.
 
Den økonomiske ramme er kr. 11,5 mio.
 
Granbakken er et døgntilbud for mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Arbejdet skal udføres under hensynstagen til, at institutionen er i drift.

Den valgte rådgiver skal udføre totalrådgivning inkl. gennemførelse af udbud samt udføre byggeledelse og fagtilsyn. Byggeriet udbydes i fagentrepriser.

Byggeriet forventes gennemført efter principperne for ”Det digitale byggeri”, dvs. med projektweb og digital aflevering.
 
Udvælgelseskriterier:
Der vil max. blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive bud på rådgivningsydelsen. Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes på dansk og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Firmapræsentation
  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mail adresse og kontaktperson
  • Tro- og love erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige
  • Oplysninger om ansøgers økonomiske nøgletal herunder omsætning, resultat og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.
  • Oplysninger om ansøgers væsentligste referencer for sammenlignelige opgaver de seneste 3 år.
  • Oplysninger om ansøgers erfaring med miljørigtig projektering. (Der henvises til Region Midtjylland´s Agenda 21 plan – kan ses på Internetadressen: www.rm.dk)
  • Anmodningen om at blive prækvalificeret afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar på CD-rom. (i tilfælde af uoverensstemmelse er det papirudgaven der gælder).

Firmaer der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Tildelingskriteriet er: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud”.
Delkriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontraktgrundlaget er AB 92.

Byggeriet forventes udført i 2011. 

Adresse for modtagelse af prækvalifikationsanmodning:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att. Anders Eklund
Tlf.: 87 28 54 68
anders.eklund@stab.rm.dk

Frist for modtagelse af prækvalifikationsanmodning:
Tirsdag, den 10. august 2010.

 


  • Publiceret: 05.07.10.
  • Revideret: