Region Midtjylland udbyder rådgivning (totalrådgivning) i forbindelse med udbygning af Center of Excellence på Regionshospitalet Silkeborg.

Prækvalifikation
Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d

1. Ordregiver:
Region Midtjylland
Regionshospitalet Silkeborg

2. Beskrivelse af opgaven:
Opgaven omfatter primært tilpasning / renovering af eksisterende sengeafdelinger, og kun mindre ombygningsarbejder:

 • Ombygning/renovering af bygning 15 niveau 01 fra psykiatri til ambulatorier / undersøgelsesrum og konsultationsrum.
 • Etablering af Center of Excellence (CoE), renovering af eksisterende sengeafsnit i bygning 2 og 3, niveau 03
 • Etablering af CoE ambulatorium, renovering af eksisterende sengeafsnit og undersøgelsesrum i bygning 2 og 3, niveau 03.
 • Renovering af det medicinske sengeafsnit bygning 3 niveau 02 til ortopædkirurgisk sengeafsnit.

Opgaven omfatter arkitekt- og ingeniørrådgivning som totalrådgivning i henhold til Danske Ark og F.R.I.'s ydelsesbeskrivelser; herunder udarbejdelse af byggeprogram, dispositions- og projektforslag. Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn, byggeledelse og 1. års gennemgang. Ydelserne vil blive præciseret og uddybet i udbudsmaterialet.

3. Prækvalifikationsansøgning:
Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalrådgiverteams, der dækker de nødvendige fagområder for byggeriets programmering og projektering.

Nedenstående punkter a - d skal oplyses for såvel arkitekt som ingeniør, der deltager i totalrådgivningsteamet.

a) Fuldstændig firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse.

b) Tro og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb).

c) Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår.

d) Referenceliste over de betydeligste hospitals- og sundhedsbyggerier ansøgeren har udført gennem de seneste 3 år


Udvælgelse vil ske på baggrund af de ovenfor efterspurgte oplysninger med særlig vægt på relevante referencer.

4. Tidsplan:
Udbudsmaterialet forventes udsendt 6. september 2010 med tilbudsaflevering 27. september 2010.

Tilbuddet skal omfatte pris, organisationsdiagram for projektgruppen samt CV’er på de nøglemedarbejdere der tilknyttes opgaven.

Tilbudsgivningen vil ikke omfatte udarbejdelse af tegningsmateriale.

Estimeret tidsplan for projektets udførelse:

 • Brugermøder: uge 42-48 2010: Afsluttes med forskudte terminer
 • Udsendelse af udbudsmateriale: uge 49- 2010: Der skal påregnes opdelte udbud
 • Licitation entrepriser: uge 1- 2011: Der skal påregnes opdelte udbud
 • Byggestart: uge 5- 2011
 • Byggeperiode: 2011


5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation:
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er fredag den 30. august 2010 kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes:
Bygherrerådgiver:
aarhus arkitekterne a/s
Europaplads 16
8100 Århus C.

Anmodninger om prækvalifikation sendes digitalt som en samlet pdf-fil til: aarhus@aa-a.dk 
att.: Lars Kirkegaard.
I emnefeltet skal anføres: "Anmodning om prækvalifikation. Regionshospitalet Silkeborg".

7. Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation til:
Bygherrerådgiver Lars Kirkegaard lak@aa-a.dk  

8. Tildeling af ordre:
Den endelige ordre tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet.

9. Andre oplysninger:
3-5 totalrådgiverteams vil blive opfordret til at afgive bud.
Der betales ikke tilbudsvederlag.


 • Publiceret: 16.08.10.
 • Revideret: