Region Midtjylland udbyder i prækvalifikation levering og installation af nyt nødgeneratoranlæg, UPS-anlæg og fordelingstavle til Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Beskrivelse af opgaven
Udbud inden for Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og installation af 1 stk. nyt dieselgeneratoranlæg på ca. 550 kVA, 1 stk. UPS-anlæg og 1 stk. hovedtavle.

Udbudsform
Begrænset udbud.

Regionshospitalet Silkeborg ønsker at nødforsyne el-forsyningen på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.
Opgaven omfatter levering af 1 stk. nyt generatoranlæg, 1 stk. nyt UPS-anlæg til serverrum og EDB-krydsfelter samt udskiftning af 1 stk. hovedeltavle.

Endvidere omfatter opgaven etablering af rum til dieselgeneratoranlæg i eksisterende garage og alle omkoblinger mellem eksisterende og nye el-anlæg.

Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2010.

Udvælgelseskriterier
Der vil blive prækvalificeret 3-5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3–5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
  • Referenceliste for levering af nøddieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark/tilsvarende projekter, ikke ældre end 5 år.
  • Referenceliste for udførelse af tilsvarende el-arbejder på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år.
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år.
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende.
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
  • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

  • Kriteriet for tildeling er "Laveste pris".

Frist for aflevering
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er 27. april 2010, kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Ingeniør Erik Jensen
Tlf.: 2761 8580
E-mail: erje@alectia.com

Yderligere information
Ordregivende myndighed:

Regionshospitalet Silkeborg
Falkevej 1-3
8600 Silkeborg
Att.: Teknisk chef Stig Toftebjerg

Udførelsessted
Hammel Neurocenter.

 


  • Publiceret: 07.04.10.
  • Revideret: