Region Midtjylland udbyder udskiftning af brugsvandsinstallationer for Region Midtjylland på Regionshospitalet Viborg (prækvalifikation).

Beskrivelse af opgaven:
Udbud indenfor bygge- og anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter udskiftning af eksisterende brugsvandsinstallation. Eksisterende installationer er udført omkring 1970 og er udført som galvaniserede hovedrør med koblingsledninger i kobber. Ny installation udføres som rustfri hovedforsyning og koblingsledninger i pex. Installationen udskiftes til og med armatur.
Anlægsbudgettet er ca. 6.000.000 kr.

Udbudsform:
Begrænset udbud.

Region Midtjylland ønsker at renovere brugsvandsinstallationerne på Regionshospitalet Viborg.

Opgaven omfatter levering og installering af nye brugsvandsinstallationer.

Endvidere omfatter opgaven demontering af eksisterende installationer.

Udvælgelseskriterier:
Der vil blive prækvalificeret 3-5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3-5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

 • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
 • Referenceliste for levering af lignende projekter i Danmark, ikke ældre end 5 år
  • Herunder oplysning om byggeriernes størrelse og anlægssum
 • Revisorerklæring med virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår
 • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
 • Oplysning om mandskabsmæssige ressourcer.
 • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb)
 • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 1 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Anmodningen kan ikke fremsendes elektronisk.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tidsplan:
Udbudsmaterialet forventes udsendt i uge 25 med efterfølgende udbudsperiode frem til uge 31.
Kontraktens startdato forventes at være uge 32 og aflevering af sidste etape i uge 52. (2010)

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er torsdag den 17. juni 2010 kl. 12.00.

Sikkerhedsstillelse:
Der skal stilles sikkerhed i henhold til. ABT 93.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:
Moe & Brødsgaard A/S
Åboulevarden 22
8000 Århus C
Att.: Anders Rytter Bentzen
Tlf. 25 40 00 73
E-mail: arb@moe.dk  

Yderligere information:
Ordregivende myndighed:
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 4
8800 Viborg
Att.: Rene Kjellerup

Udførelsessted:
Regionshospitalet Viborg • Publiceret: 28.05.2010.
 • Revideret: