Region Midtjylland ønsker tilbud på revisionsydelser på timebasis.

Beskrivelse af opgaven
Revisionskonsulent søges til ad hoc bistand i forbindelse med EU-projekt.
 
Der ønskes tilknyttet én fast konsulent på timebasis med henblik på at bistå med administrationen af Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk (SkanKomp), der er et 3-årigt projekt med støtte fra EU’s Interreg IV A program for Øresund-Kattegat-Skagerrak.
 
Konsulenten skal bidrage til at sikre, at SkanKomp fremadrettet administreres i henhold til gældende EU- og dansk lovgivning samt efter anvisninger, som beskrevet i Prosjekthåndboken for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 
Konsulenten skal desuden medvirke til at videreudvikle og implementere de økonomiske forretningsgange i forbindelse med SkanKomp med henblik på at sikre kvaliteten i de halvårlige afrapporteringer til programsekretariatet for Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 
Opgaven skal leveres i forhold til danske, svenske og norske partnere, hvorfor nogen rejseaktivitet vil være påkrævet. Konsulenten skal derudover være indstillet på at give en hånd med i forbindelse med andre høj- eller lavpraktiske projektaktiviteter.
 
Der ønskes tilbud på ovenstående i perioden 01.11.2010 – 31.10.2011 med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.

Timeniveauet vil være varierende med forskellige spidsbelastninger, men vi forventer et gennemsnit i perioden på omkring 25 timer om ugen.
 
Kriterier for tildeling af opgaven
65 % - vurdering vedrørende priser:

  • Timepris
  • Evt. andre omkostninger
  • Priskalkulationsmodellen og betalingsvilkår

35 % - vurdering af tilbudsgivers spidskompetencer og dokumenteret erfaring:

  • Faglige spidskompetencer inden for kendskab til EU-lovgivning og offentlige økonomisystemer
  • Referencer fra tidligere opgaver inden for området
  • Medarbejderens kompetence (jf. CV vedlagt i tilbuddet)

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Stefan Knudsen, stefan.knudsen@ru.rm.dk  
 
Frist for modtagelse af tilbud
Kortfattet tilbud sendes til vku@ru.rm.dk senest mandag den 25. oktober kl. 14.00.
 
Ved indgåelse af aftale skal der afgives tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
 

 


  • Publiceret: 11.10.10.
  • Revideret: