Region Midtjylland ønsker at indkøbe et fælles udlånssystem til udlån/hjemkaldelse af hjælpemidler til borgere.

Region Midtjylland ønsker at indkøbe et fælles udlånssystem til udlån/hjemkaldelse af hjælpemidler til borgere.

Beskrivelse af opgaven
I Region Midtjylland er der 6 depoter fordelt på følgende måde organisatorisk:

 • Regionshospitalet Viborg
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Silkeborg
 • Regionshospitalet Randers
 • Hospitalsenhed Vest
 • Universitetshospitalet Århus

Systemet skal kunne håndtere, at et depot geografisk er spredt over flere lokationer.

Der er følgende minimumskrav:
Brugeroprettelse skal håndteres af BSK-programmet, der er vedlagt en beskrivelse af dette som bilag 1 (Word, 48 kb). I Region Midtjylland skal it-systemer leve op til kravene for persondataloven og DS 484.

Der er følgende krav, som tilbudsgiver skal beskrive løsningen af:

 1. En installation for alle hjælpemiddeldepoterne, der driftes centralt af Region Midtjyllands it afdeling.

 2. Systemet skal kunne afvikles fra citrix.

 3. Alle hjælpemidler indgår i en database, hvor hjælpemiddeldepoterne kun har udlånsrettigheder til hjælpemidler på deres eget depot.
 4. HMI databasen skal være integreret i udlånssystemet, og der skal kunne søges på klassifikation, emneord og HMI nr.
 5. Al udlån registreres på borgerens cpr nr. og derfor skal systemet kunne integreres med, den af regionen anvendte cpr-service.
 6. Løsningen skal kunne håndtere behandler adgang, der gennem systemet skal kunne rekvirere hjlælpemidler fra det tilknyttede depot.
 7. Der skal kunne tilsluttes en håndholdt stregkode scanner, og en labelsprinter.
 8. Kontrakt start vil være d. 1. september 2010, med en forudgående afklaringsfase. Implementering af regionens depoter vil ske sekventielt med start i september 2010.
 9. Tilbudsgiver skal redegøre for, hvilken support og vedligehold, der er indeholdt i tilbuddet.

Kriterier for tildeling af opgaven
Det mest fordelagtige tilbud:

 • Pris for anskaffelse, vedligeholdelses og support afgifter.
 • Brugervenlighed i forhold til visning af informationer,
 • Support og vedligehold

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Pernille Vejby Lauritsen
Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N
8728 8235
Pernille.vejby@stab.rm.dk 

Kan træffes fra d. 2. august ved spørgsmål til annonceringsmaterialet.

Frist for modtagelse af tilbud
Tilbud skal senest være modtaget d. 13. august kl. 14.00.

Der skal foreligge et underskrevet originalt eksemplar, samt en elektronisk version på USB.  Tilbuddet skal herudover vedlægges tro- og love-erklæring (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige.
 
Spørgsmål og svar
Anonymiserede spørgsmål og svar pr. 11. august (pdf, 33 kb)

 


 • Publiceret: 07.07.10.
 • Revideret: 11.08.10.