Region Midtjylland ønsker at anskaffe et nyt transportabelt røntgenapparat med DR-detektor til Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk afdeling, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ. Apparatet skal primært anvendes på intensiv afdeling.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe et nyt transportabelt røntgenapparat med DR-detektor til Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk afdeling, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ.

Apparatet skal primært anvendes på intensiv afdeling.

Krav til det transportable sengeapparat med DR-detektor:

 • Løst raster skal være en del af leverancen.
 • Der ønskes option på en lille detektor.
 • Alle optioner ønskes prissat i tilbuddet.
 • Tilbuddet skal inkludere anmeldelsesgebyr til SIS samt modtagekontrol.
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version.
 • Minimum DICOM store og DICOM worklist.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.


Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet 40 %
 • Kvalitet 30 %
 • Pris 30 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Der skal sammen med tilbuddet afleveres underskrevet tro og loveerklæring vedr. forfalden gæld samt beskyttelse på arbejdspladsen.

Udbudsmateriale kan hentes her:


Kontaktoplysninger:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktperson:

Medicoingeniør Gitte Buch Starup, 89498510
e-mail: gitte.starup@stab.rm.dk

og

Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbuddet fremsendes i to papir eksemplarer samt to elektronisk eksemplar (USB/ CD-ROM) til:

Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Mrk: projektnr. 10422
Att.: Helle Slotsdal

Frist for aflevering af tilbud: 6. april 2010 kl. 12.00

 • Publiceret: 09.03.2010
 • Revideret: