Der ønskes anskaffet en high-end ultralydsscanner til obstetriske scanninger på Afdeling Y Ultralyd, Århus Universitetshospital Skejby. Afdelingen er, med ca 18.000 årlige scanninger en af landets største obstetriske ultralydsafdelinger, og har landsdelsfunktion indenfor flere avancerede typer ultralydsundersøgelser, heriblandt undersøgelse for hjertemisdannelser hos fostret. Der ønskes tilbudt en avanceret ultralydsscanner, med fokus på avancerede obstetriske un-dersøgelser i 2D samt 3D/4D, men også med vægt på produktion og ergonomi. Apparatet skal leveres med minimum 2 prober til abdominal og endovaginal scanninger.

Der ønskes anskaffet en high-end ultralydsscanner til obstetriske scanninger på Afdeling Y Ultralyd, Århus Universitetshospital Skejby. Afdelingen er, med ca 18.000 årlige scanninger en af landets største obstetriske ultralydsafdelinger, og har landsdelsfunktion indenfor flere avancerede typer ultralydsundersøgelser, heriblandt undersøgelse for hjertemisdannelser hos fostret.
Der ønskes tilbudt en avanceret ultralydsscanner, med fokus på avancerede obstetriske un-dersøgelser i 2D samt 3D/4D, men også med vægt på produktion og ergonomi.
Apparatet skal leveres med minimum 2 prober til abdominal og endovaginal scanninger.

Optioner:
Som option ønskes desuden en samlet anskaffelsespris ved samtidigt køb af to stk. scannere i samme konfiguration. Det ekstra apparat skal anvendes på en anden af regionens gynækologisk/obstetriske afdelinger.

Region Midtjylland forbeholder sig endvidere ret til at købe yderligere udstyr som specificeret i Tilbudsgivers tilbud indenfor ét år fra godkendt afleveringsforretning for det in-stallerede udstyr, til samme pris og på samme vilkår. Prisen er fast i 12 måneder fra kontraktstart, herefter vil der dog kunne ske en prisregulering på baggrund af den årlige udvikling i nettoprisindekset. Herefter reguleres prisen hver 12. måned.

Udbudsmaterialet består af::

Kriterier for tildeling af opgaven
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordel-agtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Økonomi 30%
  • Billedkvalitet og funktionalitet 40%
  • Ergonomi og brugervenlighed 30%

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetinglser.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Yderligere oplysninger vedr. krav til udstyret kan indhentes via mail til:

Medicoingeniør Carsten Riis : carsten.riis@stab.rm.dk

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til samtlige nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Carsten Riis carsten.riis@stab.rm.dk
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk
og
Projektleder Bo Sørensen bo.soerensen@stab.rm.dk

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 - uploaded 14/4-10

Aflevering af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 eksemplarer samt i elektronisk form 2 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N.
Att.: Helle Slotsdal
Mrk: High end ul-scanner afd. Y

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 19. april 2010 kl. 14.00.