Region Midtjylland ønsker at anskaffe en ultralydsscanner til Mammaklinikken, Billediagnostisk Afd., Regionshospitalet Randers. Apparatet skal bruges til mammadiagnostik, være udstyret med en 2D probe og have software til elastografi. Der vil i vurderingen blive lagt stor vægt på oplevet billedkvalitet, muligheden for billedoptimering samt elastografifunktionalitet.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe en ultralydsscanner til Mammaklinikken, Billediagnostisk Afd., Regionshospitalet Randers. Apparatet skal bruges til mammadiagnostik, være udstyret med en 2D probe og have software til elastografi. Der vil i vurderingen blive lagt stor vægt på oplevet billedkvalitet, muligheden for billedoptimering samt elastografifunktionalitet.

• Linær 2D probe skal medfølge.

• Mulighed for avanceret billedoptimering (compound imaging, tissue harmonic, etc.).

• Mulighed for elastografiske undersøgelser.

• PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version (conformance statement vedlægges).

• Minimum DICOM store, DICOM print samt DICOM worklist.

• Mulighed for tilslutning af ekstern skærm.

• Der ønskes optioner på andre prober relevante for specialet.

• Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.

Medico-teknisk Afdeling forbeholder sig ret til at afprøve det tilbudte udstyr i nødvendigt omfang.


OPTION:
Region Midtjylland forbeholder sig ret til at købe yderligere udstyr som specificeret i Tilbudgivers tilbud indenfor ét år fra godkendt afleveringsforretning for det installerede udstyr, til samme pris og på samme vilkår. Prisen er fast i 12 måneder fra kontraktstart.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Billeddiagnostisk Afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

• Funktionalitet (billedkvalitet, software mv.) 45 %
• Ergonomi, Brugervenlighed 25 %
• Økonomi 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Udbudsmaterialet består af følgende filer:

Yderligere information:
Yderligere oplysninger vedr. udbuddet og krav til udstyret kan indhentes ved frem-sendelse af mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Kasper B. Dall, kasper.dall@stab.rm.dk
Projektleder Bo Sørensen, bo.soerensen@stab.rm.dk


Aflevering af tilbud og tilbudsfrist:
Tilbuddet fremsendes i to papireksemplarer samt i to elektronisk eksemplarer (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Medico-teknisk Afdeling
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Att.: Kasper B. Dall
Mrk: Mammaklinikken Randers

Den 16. juli 2010 senest kl. 14.00


  • Publiceret: 25.06.10
  • Revideret: