Region Midtjylland ønsker at anskaffe tre ultralydsscannere til det nye Præperative Afsnit, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade. Apparaterne skal primært anvendes til ultralydsvejledte nerveblokader, anlæggelse af perifere smertekatetre samt vaskulær access (perifere/centrale og venø-se/arterielle vaskulære adgange). Apparaterne skal være robuste og egnede til vægmontering.

Annoncering ultralydsscannere:Region Midtjylland ønsker at anskaffe tre ultralydsscannere til brug i anæstesien på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Fælles krav for de tre apparater:

• Skal være mobile og monteret på en trolley.
• Skal have kort boot-tid.
• Skal have mulighed for batteridrift.
• Skal være robuste, da en del transport af apparaterne i afdelingen påregnes.
• Skal kunne gemme billeder og video med mulighed for download på USB
• Skal være PACS/RIS kompatible, -nyeste DICOM version (conformance statement vedlægges)


Individuelle krav for de tre apparater:

Neuroanæstesi/neurointensiv, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade:
Apparat der skal anvendes både på neurokirurgisk operationsgang og på NIA (Neurointensivt Afsnit) pri-mært til ultralydsvejledt vaskulær adgang (perifere/centrale og venøse/arterielle vaskulære adgange). Der-udover har man behov for ultralydsvejledt pleuradrænage og FATE (fokuseret echokardiografi).

Skal være inkluderet i tilbuddet:

• En lineær højfrekvent transducer
• En ekko transducer

Ønskes som option:

• Transducer til transkranielle dopplerscanninger, Tilbydes dette, skal apparatet være forsynet med en triplekonnektor.


Dagkirurgisk Anæstesi, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade:
Apparat der primært skal anvendes til ultralydsvejledte perifere nerveblokader og vaskulær access (især perifere venøse adgange og port-a-cath). Høj billedkvalitet ved nerve- og nålevisualisering er vigtig.

Skal være inkluderet i tilbuddet:

• En lineær højfrekvent transducer


Anæstesi, Centrale OP, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade:
Behov: mobilt UL apparat, der primært skal anvendes til vaskulær access (især perifere venøse adgange),pleuradrænage og perifere nerveblokader. Høj billedkvaliteten ved nerve- og nålevisualisering er vigtig.
nerve- og nålevisualisering.
Skal være inkluderet i tilbuddet:

• En lineær højfrekvent transducer
• En curved array transducer

Medico-teknisk Afdeling forbeholder sig ret til at afprøve det tilbudte udstyr i nødvendigt omfang.

Udbudsmateriale:

Kriterier for tildeling af opgaven:

Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

  • Funktionalitet (billedkvalitet - især ved nerve- og nålevisualisering, software mv.) 45 %
  • Ergonomi, Brugervenlighed 25 %
  • Økonomi 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Yderligere information:

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet/udstyret rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Kasper B. Dall
e-mail: kasper.dall@stab.rm.dk   

og

Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 eksemplarer samt i elektronisk form 2 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
Mrk: projektnr. 10812, Anæstesi

Sammen med tilbuddet skal der afleveres underskrevne tro og loveerklæringer.

Spørgsmål/svar:
Spørgsmål og svar 1 (uploaded 12/8-10)

Tilbudsfrist:

Fredag den 20. august 2010 kl. 14.00

Annonceringstekst rettet 28/7.


  • Publiceret: 22.07.2010
  • Revideret: 12.08.2010