Region Midtjylland ønsker at anskaffe tre ultralydsscannere til det nye Præperative Afsnit, Århus Sygehus Nørrebrogade. Apparaterne skal primært anvendes til ultralydsvejledte nerveblokader, anlæggelse af peri-fere smertekatetre samt vaskulær access (perifere/centrale og venøse/arterielle vaskulære adgange). Apparaterne skal være robuste og egnede til vægmontering.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe tre ultralydsscannere til det nye Præperative Afsnit, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade.
 
Apparaterne skal primært anvendes til ultralydsvejledte nerveblokader, anlæggelse af perifere smertekatetre samt vaskulær access (perifere/centrale og venøse/arterielle vaskulære adgange). Apparaterne skal være robuste og egnede til vægmontering. 

 • Apparaterne skal være vægmonterede, beslag skal medfølge.
 • Skal kunne gemme billeder og video med mulighed for download på USB
 • PACS/RIS kompatibelt, nyeste DICOM version (conformance statement vedlægges).
 • Der ønskes en lineær højfrekvent transducer per apparat.
 • Der ønskes en echotransducer og en curved array transducer fælles for de tre apparater.
 • Der ønskes optioner på andre prober og tilbehør relevant for specialet.
 • Tilbuddet skal inkludere undervisning for brugere og medicoteknikere.

Medico-teknisk Afdeling forbeholder sig ret til at afprøve det tilbudte udstyr i nødvendigt omfang.

Udbudsmateriale:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Funktionalitet (billedkvalitet - især ved nerve- og nålevisualisering, software mv.) 45 %
 • Ergonomi, Brugervenlighed 25 %
 • Økonomi 30 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands Standardbetingelser.


Yderligere information:
Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet/udstyret rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoingeniør Kasper B. Dall
e-mail: kasper.dall@stab.rm.dk   

og

Projektsekretær Helle Slotsdal
e-mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Adresse for modtagelse af tilbud:
Tilbuddet fremsendes i 2 eksemplarer samt i elektronisk form 2 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
Mrk: projektnr. 10812, Præop

Sammen med tilbuddet skal der afleveres underskrevne tro og loveerklæringer.

Spørgsmål og svar:
Spørgsmål og svar 1 (uploaded 12/8-10)

Tilbudsfrist:

Fredag den 20. august 2010 kl. 14.00


 • Publiceret: 22.07.2010
 • Revideret: 12.08.2010