ANNONCERINGEN ER ANNULLERET: Region Midtjylland ønsker til Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afde-ling at anskaffe et fuldautomatisk apparatur samt diverse tilhørende kit til udførelse af en række immundiagnostiske undersøgelser på bl.a. rheumatologiske patienter.


ANNONCERINGEN ER ANNULLERET den 22. april 2010.

Ny annoncering vil blive opstartet snarest.


 
Beskrivelse af opgaven:

Region Midtjylland ønsker til Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afdeling at anskaffe et fuldautomatisk apparatur samt diverse tilhørende kit til udførelse af en række immundiagnostiske undersøgelser på bl.a. rheumatologiske patienter.

Kit bør minimum omfatte: ANA, anti-CCP, rheumafaktor IgM, ANCA test samt yderligere kit til opfølgning af minimum 7 antigener som f.eks. autoimmunitet, IgA mangel, anti-IgA antistoffer, anafylaksi, specifikt IgG og specifikt Ig4.

Alt tilbudt udstyr og kits bør være nøje beskrevet i form af brochure og datablade med udførlige tekniske specifikationer samt listepriser på tilbudt udstyr/kits og optioner. Herudover ønskes tilbudsmaterialet indeholdende oplysninger om estimat for totaldriftsomkostninger.

Region Midtjyllands standardbetingelser vil gælde for kontrakten.

Tilbuddet vedlægges underskrevet tro- og loveerklæring.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Den ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier:Den ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier:

  • Økonomi 30 %
  • Funktionalitet og brugervenlighed 50 %
  • Uddannelse 10 %
  • Support 10 %


Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

  • Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Bodil Graugaard, Afdelingsledelsen, eller Trine-Line Korsholm, læge
Klinisk Immunologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby, 8200 Århus N.
Tlf. 8949 5320 / 8949 5390
E-mail: bodigrau@rm.dk  / trinkors@rm.dk 

Frist for modtagelse af tilbud:
Mandag den 22. marts 2010 kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 08.03.2010.
  • Revideret: 22.04.2010.