Invitation til markedsundersøgelse - Care-systemer til psykiatri og sociale institutioner. I forbindelse med et planlagt EU-udbud afholder Psykiatri og Social markedsundersøgelsesdag for interesserede leverandører den 20. december 2010 for at indhente oplysninger fra markedet om, hvad der i dag er teknisk muligt inden for leverance af Care-systemer.

Markedsundersøgelse; Care-systemer til psykiatri og sociale institutioner
Psykiatri og Social i Region Midtjylland planlægger afholdelse af EU-udbud foråret 2011. Udbuddet omfatter to overordnede opgaver:

  1. Rammeaftale om fremtidige indkøb af Care-systemer til psykiatriske enheder og sociale institutioner.
  2. Leverancekontrakt omfattende nyt Care-system til Århus Universitetshospital, Risskov. Hospitalet består af 100.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer. I systemet skal indgå avancerede muligheder for afgivelse og håndtering af alarmkald samt positionering i forbindelse med samme.

I forbindelse med det planlagte udbud afholder Psykiatri og Social markedsundersøgelsesdag for interesserede leverandører.

Markedsundersøgelsesdagen afholdes den 20. december 2010 i Risskov, og der afsættes 2 timer pr. leverandør. Formålet med dagen er at indhente oplysninger fra markedet om, hvad der i dag er teknisk muligt inden for leverance af Care-systemer. Agenda for dagen modtages umiddelbart efter tilmelding.

Tilmelding til markedsundersøgelsesdagen:
Interesserede leverandører, som ønsker at deltage i markedsundersøgelsesdagen, bedes henvende sig til Martin Hess Beck, Psykiatri & Social på mail: Martin.Beck@ps.rm.dk.

Frist for anmodning om deltagelse:
Anmodning om deltagelse skal ske inden 13. december 2010.

”Care-systemer” i Psykiatri og Social dækker over et bredt udsnit af behov (kaldesystem til beboere og patienter, kommunikations- og personsikringssystem).
Input:
Overvågning og alarmeringer fra forskellige datakilder – baseret på f.eks. vibrering/bevægelse, lyde, lys, temperaturer, røg og fugt samt andre former for relæer og medicoteknisk udstyr. Behovet for tilslutninger kan være trådet (lokalt i og uden for bygninger) og trådløse (lokalt i og uden for bygninger og uden for egne matrikler) samt der kan være behov for 3. parts tilslutninger (f.eks. tekniske alarmer).

Output:
Visuelle alarmeringer på monitorer, displays m.v., auditive alarmeringer via f.eks. klokker samt alarmering via trådløse håndsæt og mobiltelefoner.

Styresystemet skal kunne håndtere forskellig behov for kommunikation (tekst/billedbeskeder til f.eks. trådløse håndsæt og mobiltelefoner, samtaler mellem trådløse håndsæt, integration til eksterne telefonsystemer), andre behov som f.eks. arbejdsplanlægning, integration til IT-systemer, fleksibel alarmstyring/-kontrol, detaljeret positionering af alarmer, rapportering m.v. Endvidere skal systemet være driftsstabilt og kunne imødekommende en høj oppetid døgnet rundt.

Info:
Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager indlæggelse eller ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. Regionen driver desuden en række specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og en lang række tilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere om Psykiatri og Social: 
https://www.rm.dk/psykiatri-og-social/ 
Læs mere om Århus Universitetshospital Risskov:
http://www.auhrisskov.dk/  


  • Publiceret: 25.11.2010.
  • Revideret: