Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på miniudbud af computere og skærme. (Kun for producenter på rammekontrakt 02.02 SKI, Kommunernes Indkøbs Service A/S).

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på miniudbud af computere og skærme.

Udbuddet gennemføres som et miniudbud med reference til rammekontrakt 02.02 om computere, Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI).

 


  • Publiceret: 20.10.2010.
  • Revideret: