Region Midtjylland udbyder: Projektkonkurrence vedrørende nyt hospital DNV - Gødstrup (prækvalifikation).

Region Midtjylland har besluttet at samle hospitalsfunktionerne for den vestlige del af regionen i et nyt hospital i Gødstrup. Det nye hospital vil indeholde både somatiske og psykiatriske funktioner. 

Placeringen af det nye hospital skal finde sted på et areal på ca. 36 ha i Gødstrup. Det forventede bygningsmæssige arealbehov til det nye hospital er på ca. 150.000 m2, og den tilhørende økonomiske ramme er på 4.135 mia. kr.

Konkurrencen omfatter udarbejdelse af en helhedsplan for det samlede hospital, udarbejdelse af byggeprogram samt projektering af og fagtilsyn med hospitalets første etape. Omfanget af første etape er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men forventes at udgøre ca. halvdelen af det samlede byggeri. Det endelige omfang af første etape vil fremgå af konkurrencematerialet. Byggeledelse vil blive udbudt som en selvstændig ydelse. Projektering m.v. af efterfølgende etaper vil blive udbudt som én eller flere efterfølgende projektkonkurrencer, hvor grundlaget vil være den ajourførte helhedsplan samt detaljerede byggeprogrammer for efterfølgende etaper. 

Konkurrencen indeholder elementer af såvel byplanlægning som rådgivning vedrørende bygninger (arkitekt- og ingeniørydelser) og stiller derfor krav til konkurrencedeltagerne om at besidde de nødvendige erfaringer og kvalifikationer inden for disse discipliner. 

Herudover er erfaringer og kvalifikationer vedrørende hospitals-/funktionsplanlægning ligeledes nødvendige.

For en uddybning se udbudsbekendtgørelsen (Pdf, 101 kb)

Informationsmaterialet 13. august 2010:

Klik her for at se informationsmaterialet, som der henvises til i udbudsbekendtgørelsen.

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter
28. september 2010 kl. 12.00

Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
30. september 2010 kl. 12.00

Dato for afsendelse af opfordringer til deltagelse til udvalgte kandidater
Foreløbig dato: 1. november 2010

Kontakt for yderligere oplysninger samt
Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes: 
Hospitalsenheden Vest
Projektsekretariatet DNV-Gødstrup
Administrationen
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Att.: Michael Hyllegaard
Tlf. +45 9912 6007
E-mail: michael.hyldegaard@vest.rm.dk
www.vest.rm.dk  • Publiceret: 16.08.2010.
  • Revideret: