Århus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiafdelingerne T, Y og K deltog ikke i Regionens udbud af anæstesiapparater i 2007. Derfor er der nu behov for at an-skaffe 11 anæstesiapparater, de 10 apparater er udskiftning og 1 apparat er nyan-skaffelse til projekt vedrørende stentklapper.

Århus Universitetshospital, Skejby, Anæstesiafdelingerne T, Y og K deltog ikke i Regionens udbud af anæstesiapparater i 2007. Derfor er der nu behov for at anskaffe 11 anæstesiapparater, de 10 apparater er udskiftning og 1 apparat er nyanskaffelse til projekt vedrørende stentklapper.


Udbudsmaterialet kan hentes samlet her: Samlet udbudsmateriale (Zip 1.466 kb)
eller som enkeltfiler herunder:

Udkast til kontrakt med bilag uplodes snarest (uge 4).

Eventuelle spørgsmål og svar til udbuddet vil blive uploaded her:


Tilbudsfrist: Mandag den 1. marts 2010 kl. 12.00

 


  • Publiceret: 18.01.10
  • Revideret: 12.02.10