Regionshospitalet Silkeborg er undervejs med udviklingen af Center of Excellence (CoE) og en af de væsentligste forudsætninger for succes med denne udvikling er tilgængeligheden af hurtig udredning. I forbindelse med CoE er der ligeledes ind-ført hurtige kardiologiske udredningsforløb, hvor CT-koronarangiografi (CT-KAG) er blevet en hastigt stigende aktivitet. Yderligere CT-kapacitet ønskes bl.a. til Silkeborgs regionsfunktion som undersøgel-sessted for okkult cancer.

Regionshospitalet Silkeborg er undervejs med udviklingen af Center of Excellence (CoE) og en af de væsentligste forudsætninger for succes med denne udvikling er tilgængeligheden af hurtig udredning. I forbindelse med CoE er der ligeledes ind-ført hurtige kardiologiske udredningsforløb, hvor CT-koronarangiografi (CT-KAG) er blevet en hastigt stigende aktivitet.
Yderligere CT-kapacitet ønskes bl.a. til Silkeborgs regionsfunktion som undersøgel-sessted for okkult cancer.

Udbudsmaterialet kan hentes samlet her: Samlet udbudsmateriale (Zip 2.530 kb)
eller som enkeltfiler herunder:

Eventuelle spørgsmål og svar til udbuddet vil blive uploaded her:

RETTELSESBLAD:


Tilbudsfrist: Mandag den 22. februar 2010 kl. 12.00

 


  • Publiceret: 13.01.10.
  • Revideret: 27.01.10