Region Midtjylland udbyder demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42.

EU-udbud

Når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EF-tidende (forventeligt inden for 5 dage), vil det resterende udbudsmateriale kunne findes på projektets hjemmeside: www.northpestclean.dk . 


  • Publiceret: 09.11.2010.
  • Revideret: