Region Midtjylland / Århus Sygehus Tage Hansensgade ønsker at indkøbe et antal desinfektionsvaskere til præparationen i bygning 2 i forbindelse med samling af flere decentrale vaskefunktioner i et nyt, ombygget lokale.

Århus Universitetshospital - Århus Sygehus
Tage Hansens-Gade, Bygning 2
Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud


Tilbudsfrist tirsdag den 1. februar 2011, kl. 12.00

Region Midtjylland / Århus Sygehus, Tage Hansens-Gade ønsker at indkøbe et antal desinfektionsvaskere til præparationen i bygning 2 i forbindelse med samling af flere decentrale vaskefunktioner i et nyt, ombygget lokale. Ud over selve maskinleverancen indgår også ydelser og levering i forbindelse med tilhørende maskintilbehør, installation, software, dataopsamling, support/back-up og ydelser i forbindelse med instruktion af personale og hospitalets tekniker.

Leveringssted: Århus Sygehus – Tage Hansens-Gade, bygning 2. etage 2-øst, Tage Hansens-Gade 2, 8000 Århus C.

Der ønskes tilbud på:

 • et antal desinfektionsvaskere tilpasset samlet ønsket kapacitet samt transportvogne, vaskeinsatser, kurve m.v.i antal som specificeret i udbudsmaterialet,
 • tilhørende software til programstyring og dataopsamlingssystem,
 • levering, installationstilslutning, idriftsætning og valideringsforløb,
 • support/backup og ydelser i forbindelse med instruktion af præparationens personale, opdatering, serviceordning og opfølgning i øvrigt - og
 • forslag til indretning/implementering i præparationens vaskerum

Tildelingskriterium:
Valg af tilbud vil ske efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af følgende således vægtede kriterier:

 • Økonomi 45 %
 • Funktionalitet, fleksibilitet og service 40 %
 • Ressourceforbrug 10 %
 • Leveringstid 5 %

Der indkøbes i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser.

Kontaktoplysninger:
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt pr. mail til:
Sektionsleder Bill Dyrborg Thomsen (Teknisk Afdeling), e-mail: billthom@rm.dk  
For yderligere oplysninger og tidsfrister henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet består af:

Bilag:

Udbudsmaterialet kan hentes samlet her (PDF cirka 2 MB)

EU-udbudsbekendtgørelsen 2010/S 245-374421 kan hentes her (PDF)

Rettelsblad/supplementsblad:

Spørgsmål og svar:

Publiceret:
Tirsdag d. 21. december 2010 


 • Publiceret: 21.12.10.
 • Revideret: 26.01.11.