EU-udbud 2010/S 159-245869, Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) og Infek-tionmedicinsk Afdeling (Q) ønsker i fællesskab at anskaffe flowsorter udstyr, der udover analyse og separation af celler skal kunne sortere celler uden at påfører disse celler skade. Både KIA og afd. Q har behov for at kunne sortere celler i for-bindelse med forsknings- og udviklingsarbejde både for igangværende og fremti-dige projekter. Udstyret ønskes bl.a. at blive brugt til, men ikke udelukkende til ar-bejde med stamcelleopsamling til transplantation og immundefektudredning (KIA), samt behandling af HIV og andre infektionssygdomme (afd. Q) Århus Universitetshospital, Skejby ønsker at være på forkant med udviklingen af nye diagnostiske og immunologiske metoder og styrke en bred vifte af forsknings-projekter, sygdomsbekæmpelsen og fremtidige behandlinger.

EU-udbud 2010/S 159-245869,
Århus Universitetshospital, Skejby, Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) og Infek-tionmedicinsk Afdeling (Q) ønsker i fællesskab at anskaffe flowsorter udstyr, der udover analyse og separation af celler skal kunne sortere celler uden at påfører disse celler skade. Både KIA og  afd. Q har behov for at kunne sortere celler i for-bindelse med forsknings- og  udviklingsarbejde både for igangværende og fremti-dige projekter. Udstyret ønskes bl.a. at blive brugt til, men ikke udelukkende til ar-bejde med stamcelleopsamling til transplantation og immundefektudredning (KIA), samt behandling af HIV og andre infektionssygdomme (afd. Q)

Århus Universitetshospital, Skejby ønsker at være på forkant med udviklingen af nye diagnostiske og immunologiske metoder og styrke en bred vifte af forsknings-projekter, sygdomsbekæmpelsen og fremtidige behandlinger.

Udbuddet består af følgende bilag:
Udbudsbekendtgørelse (pdf)
Udbudsbetingelser (word)
Kontraktudkast
Bilag B Kravspecifikation (Excel)
Bilag E Supplerende udstyrsoptioner (Excel)
Bilag F Uddannelsesoptioner (Excel)
Bilag G Serviceoptioner (Excel)
Bilag J Tilbudsliste (Excel)
Bilag K Tro og loveerklæring artikel 27 og 45 (Excel)
Driftsomkostninger (Excel)

Filerne kan hentes samlet her (ZIP 259 kb)

For yderligere information henvises til udbudsbetingelserne.


  • Publiceret: 19.08.10
  • Revideret: