Region Midtjylland ønsker til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby at anskafe et nyt LC-MS/MS system. Apparaturet skal installeres i et nyindrettet lokale på afdelingen. Udstyret skal anvendes til at analysere homocystein og dermed erstatte den nuvæ rende homocystein metode som anvendes i afdelingen. Århus Universitetshospital, Skejby analyserer godt 10.000 prøver fra interne og eksterne rekvirenter pr. år. Desuden er Klinisk Biokemisk Afdeling ansvarlig for det europæiske eksterne kvali- tetssikringsprogram for homocystein, og der er behov for at indføre en metode, som er tidssvarende og metodologisk højt rangerende.

Region Midtjylland ønsker til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby at anskafe et nyt LC-MS/MS system.Apparaturet skal installeres i et nyindrettet lokale på afdelingen.
Udstyret skal anvendes til at analysere homocystein og dermed erstatte den nuvæ rende homocystein metode som anvendes i afdelingen. Århus Universitetshospital, Skejby analyserer godt 10.000 prøver fra interne og eksterne rekvirenter pr. år.
Desuden er Klinisk Biokemisk Afdeling ansvarlig for det europæiske eksterne kvali- tetssikringsprogram for homocystein, og der er behov for at indføre en metode, som er tidssvarende og metodologisk højt rangerende.

Hent det samlede udbudsmateriale her (zip 301 kb)

For yderligere oplysninger henvises til udbudsbetingelserne.

Tilbudsfrist:
Tirsdag den 12. oktober 2010 kl. 14.00

Spørgsmål og svar pr. 5. oktober 2010:

 


  • Publiceret: 31.08.2010
  • Revideret: 05.10.2010