Region Midtjylland genudbyder indkøb af ortopædkirurgiske behandlinger, fordelt på 6 behandlingsområder.

Region Midtjylland genudbyder ortopædkirurgiske behandlinger, fordelt på 6 behandlingsområder. For en uddybning se kravspecifikationen.

Spørgsmål og svar pr. 6. maj 2010:

 


  • Publiceret: 27.04.10.
  • Revideret: 07.05.10.