Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af patientkaldesystem til Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup (herefter ”Regionshospitalet”) har fået tildelt en pulje på 3,9 mio. kr. til brug for en lettelse af arbejdsgangene for plejepersonalet. Med midler fra denne pulje ønskes etableret et nyt patientkaldesystem på Regionshospitalet.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af patientkaldesystem.

Hent udbudsmaterialet samlet som ét dokument her (Zip, 3.715 kb) - eller enkeltvis herunder:

EU-udbud 2010/S 9-010796

Supplerende oplysninger pr. 22. januar 2010:

Spørgsmål og svar pr. 22. januar 2010:

Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar pr. 29. januar 2010:

På grund af sygdom i styregruppen ser vi os desværre nødsaget til at udsætte besvarelsen af spørgsmål nr. 3, 34 og 37 i vedhæftede skema med spørgsmål og svar. 

Disse svar vil blive offentliggjort senest mandag den 1. februar 2010 kl. 14.30.

Supplerende oplysninger samt spørgsmål og svar pr. 1. februar 2010:

 


Bemærk: Der er fastsat en ny tilbudsfrist, som medfører en ændret tidsplan. Den opdaterede tidsplan fremgår af ”Korrigerede udbudsbetingelser” og indeholder en ekstra spørgerunde


Bemærk: Bygningstegningerne er opdateret med følgende:
Tilføjelse af side 25-26 omfattende M26 og M27 (jf. O1)
Tilføjelse på side 11 (bygning 1, etage 13) af markering af M13-1 (Proof-of-Concept-området)


Supplerende spørgsmål og svar pr. 11.02.10.:

Yderligere spørgsmål og svar pr. 22.02.10.:

 


  • Publiceret: 13.01.10.
  • Revideret: 22.02.10.