Udbud af rammeaftale på levering af monitoreringsudstyr. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. De aftaler, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er parallelle rammeaftaler indgået med 3-5 leverandører pr. delaftale om levering af udstyr til patientovervågning - Monitoreringsudstyr, se i øvrigt pkt. 4 ”Udbuddets art, omfang og formål” Rammeaftalerne forventes at løbe i 2 år fra kontraktindgåelse, med mulighed for forlængelse i op til 2 år. De forventes at træde i kraft i uge 1 2011 jf. tidsplan pkt. 3.10. Rammeaftalerne vil være obligatoriske at anvende for regionens hospitaler. Region Midtjylland forbeholder sig dog ret til inden for rammeaftalens løbetid at foretage udbud af lignende ydelser. Region Midtjylland forventer, at der skal indkøbes mellem 80 – 100 apparater pr. år i kontraktens løbetid, med levering til samtlige hospitaler i regionen efter nærmere aftale. Der garanteres dog ingen mindsteomsætning på rammeaftalerne. Hensigten med rammeaftalen er at sikre, at Region Midtjylland kan supplere og nyindkøbe ”State of the Art” monitorer. På sigt vil det bevirke, at den tekniske drift på de enkelte afdelinger sikres bedst muligt.

Udbud af rammeaftale på levering af monitoreringsudstyr.
Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. De aftaler, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er parallelle rammeaftaler indgået med 3-5 leverandører pr. delaftale om levering af udstyr til patientovervågning - Monitoreringsudstyr, se i øvrigt pkt. 4 ”Udbuddets art, omfang og formål”

Rammeaftalerne forventes at løbe i 2 år fra kontraktindgåelse, med mulighed for forlængelse i op til 2 år. De forventes at træde i kraft i uge 1 2011 jf. tidsplan pkt. 3.10. Rammeaftalerne vil være obligatoriske at anvende for regionens hospitaler. Region Midtjylland forbeholder sig dog ret til inden for rammeaftalens løbetid at foretage udbud af lignende ydelser.

Region Midtjylland forventer, at der skal indkøbes mellem 80 – 100 apparater pr. år i kontraktens løbetid, med levering til samtlige hospitaler i regionen efter nærmere aftale. Der garanteres dog ingen mindsteomsætning på rammeaftalerne.

Hensigten med rammeaftalen er at sikre, at Region Midtjylland kan supplere og nyindkøbe ”State of the Art” monitorer. På sigt vil det bevirke, at den tekniske drift på de enkelte afdelinger sikres bedst muligt.

For yderligere information henvises til udbudsmaterialet:

Spørgsmål og svar:

Tilbudsfrist:
Onsdag den 10. november 2010 kl. 14.00

 


  • Publiceret: 1.10.2010
  • Revideret: 4.11.2010