På Respirationscenter Vest undersøges og behandles børn og voksne med forskelli-ge former for vejrtrækningsproblemer. Der behandles børn ned til ca. 3 kg. Afde-lingen er en specialafdeling, som primært modtager patienter fra Jylland og Fyn. Afdelingen har i dag 7 stuer, hvor der foretages søvnmonitorering af patienterne. Respirationscenter Vest er i dag placeret på Århus Universitetshospital, Århus Sy-gehus, Nørrebrogade. I maj 2011 skal afdelingen flytte i nye lokaler på Skejby sy-gehus. I denne forbindelse øges antallet af søvnmonitoreringsstuer fra 7 til 8. Afde-lingen skal ved flytningen have nyt søvnmonitoreringsudstyr til alle 8 stuer. Afde-lingen laver årligt ca. 2200 natlige søvnmonitoreringsundersøgelser fordelt på de nuværende 7 stuer. Søvnmonitoreringsudstyret skal give mulighed for at måle, fremvise, analysere og redigere i de relevante fysiologiske parametre samt have integreret video og lyd overvågning af patienten.

På Respirationscenter Vest undersøges og behandles børn og voksne med forskellige former for vejrtrækningsproblemer. Der behandles børn ned til ca. 3 kg. Afdelingen er en specialafdeling, som primært modtager patienter fra Jylland og Fyn. Afdelingen har i dag 7 stuer, hvor der foretages søvnmonitorering af patienterne.

Respirationscenter Vest er i dag placeret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade. I maj 2011 skal afdelingen flytte i nye lokaler på Skejby sy-gehus. I denne forbindelse øges antallet af søvnmonitoreringsstuer fra 7 til 8. Afdelingen skal ved flytningen have nyt søvnmonitoreringsudstyr til alle 8 stuer. Afdelingen laver årligt ca. 2200 natlige søvnmonitoreringsundersøgelser fordelt på de nuværende 7 stuer.
Søvnmonitoreringsudstyret skal give mulighed for at måle, fremvise, analysere og redigere i de relevante fysiologiske parametre samt have integreret video og lyd overvågning af patienten.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet:

Spørgsmål og svar:


Tilbudsfrist:
Mandag den 8. november kl. 14.00


  • Publiceret: 5.10.10
  • Revideret: 2.11.10